Старт на данъчната кампания, какво е новото тази година

Националната агенция за приходите (НАП) даде старт на данъчната кампания за 2024 г. Декларацията за доходите може да бъде подадена от физическите лица до 30 април – дотогава се плаща и дължимият данък.

Данъчната кампания стартира с нови и надградени електронни услуги в портала на НАП, които гражданите могат да ползват не само през данъчната кампания за подаване на доходите, но и през цялата година за извършване на справки и плащания.
Най-често подаването на декларацията се прави по електронен път, чрез персонален идентификационен код (ПИК) или с електронен подпис.

Декларация може да се подава и през пощата с обратна разписка, както и традиционно – в офис на НАП.

Самоосигуряващите се лица подават декларация само по електронен път.
Новото от тази година е, че вече независимо къде живее лицето, къде е постоянният му адрес, заплащането на дължимия данък се извършва по една сметка за данъци в БНБ.

Другото ново е, че е водеща датата, в която парите ще постъпят по сметките на НАП. Ако лицето заплати чрез физическия или виртуалния ПОС на НАП, това ще гарантира, че задълженията ще постъпят в срок и няма да има лихва за закъснение, каза Милена Кръстанова, заместник-изпълнителен директор на НАП, цитирана от БТА.
Друга промяна за настоящата година е, че физическите лицат имат възможност да подават и информация за доходи, които не са облагаеми, и доходи, които те искат да посочат в декларацията.

До 1 април може да се ползва 5 процента отстъпка от дължимия за довнасяне данък, като сумата не може да е по-голяма от 500 лева. До момента на подаване на декларация желаещите да ползват отстъпката не трябва да имат неплатени задължения, а данъчната декларация трябва да е подадена по електронен път.
АКЦЕНТ

В първите дни на кампанията в НАП се чакат най-вече данъчни декларации от хора, които имат суми за възстановяване. Тези пари може да се получат от хората по банков път или да се оставят в НАП за покриване на старо или на очаквано ново задължение. Срокът за възстановяване е един месец.

В началото на март месец започва подаването на предварително попълнени декларации за доходите на физическите лица. С тази услуга НАП зарежда в декларацията данните, които вече има. От гражданина се иска да провери дали информацията е коректно попълнена, да добави друга, ако иска и да подаде документа. Справките за изплатените доходи от работодателите ще бъдат подадени в НАП до 28 февруари и на базата на тази информация се правят предварително попълнените декларации. НАП препоръчва да се изчака предварително попълнената декларация, защото опитът показва, че над 80 процента от хората ползват облекчението.

ЗА КАКВО ДА СЛЕДИМ

Най-масовото данъчно облекчение, което се ползва, е за деца и деца с увреждания. Тази година размерът, който може да се ползва, е аналогичен на миналогодишния – 6000 лева за гледане на едно дете, 13 000 лева за гледане на две деца и 18 000 лева за гледане на три или повече деца.

За гледане на дете с увреждане родителите могат да ползват облекчение от 12 000 лева. Важно е да се знае, че те могат да ползват и двете облекчения – за дете и за дете с увреждане.

По принцип облекченията се ползват от единия родител, но ако доходите не достигат, може да се ползва и от двамата родители. Условието да се подаде декларацията за данъчно облекчение за деца в НАП е да не е подавано облекчение при работодателя.

Важно е преди това родителите да проверят дали имат предишни задължения, за да не получат отказ. Срокът за възстановяване на сумите по облекченията е един месец след проверка от страна на НАП.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини