ЕК одобри схема за държавна помощ на Румъния в размер на 126 милиона евро за подпомагане на пристанищата, изправени пред увеличени търговски потоци поради войната в Украйна

Европейската комисия одобри, съгласно правилата на ЕС за държавната помощ, румънска схема на стойност 126 милиона евро за подкрепа на инвестициите в пристанища, изправени пред увеличени търговски потоци след войната на Русия срещу Украйна. Мярката улеснява търговията с потоци от и към Украйна в съответствие с целите на плана за действие на ЕС „Коридори за солидарност„.

Румънската схема

Румъния уведоми Комисията за плановете си да подкрепи дружествата, извършващи дейност в някои румънски пристанища, да инвестират в допълнителни съоръжения за обработка или складиране за преработка на стоки, които са се отклонили от обичайните си търговски маршрути поради войната на Русия срещу Украйна и срива на преките морски експортни маршрути на Украйна. Схемата с бюджет от 126 милиона евро (около 626 милиона леи) ще продължи до 31 декември 2024 г.

В рамките на схемата помощта ще бъде под формата на безвъзмездни средства в размер до 10 милиона евро за логистични компании, осъществяващи дейност в румънски морски и вътрешни пристанища, разположени на: i) източната граница на ЕС (Констанца, Галац, Гюргево); ii) канала Дунав-Черно море (Поарта Алба, Мидия и Наводари); (iii) канала Сулина или в „сателитните“ пристанища на Констанца (Мидия и Мангалия). Помощта не може да надвишава най-ниската от следните суми: i) 10 млн. евро на бенефициер, ii) недостига на финансиране или iii) 65 % от допустимите разходи по проекта.

Мярката ще бъде частично финансирана чрез кохезионните фондове на ЕС и ще допринесе за функционирането на коридорите за солидарност между ЕС и Украйна, като улесни търговските потоци към и от Украйна.

Оценката на Комисията

Комисията оцени мярката съгласно правилата на ЕС за държавната помощ, по-специално член 107, параграф 3, буква в) от Договора за функционирането на Европейския съюз, който дава възможност на държавите членки да подкрепят развитието на определени икономически дейности при определени условия.

Комисията установи, че:

  • Помощта е необходима и подходяща за задействане на инвестицията, която не би могла да бъде осъществена без помощта, тъй като нито пазарен инвеститор, нито която и да е финансова институция биха я финансирали при търговски условия поради несигурността, свързана с руската война, и временния характер на търговските потоци, които тя създава.
  • Помощта е пропорционална и ограничена до необходимия минимум за задействане на инвестициите. Освен това равнището на помощта се основава на доказан недостиг на финансиране. Операторите могат да получат само помощта, която е необходима за покриване на допълнителните разходи за оборудване и съхранение, необходими за обработка на стоки, отклонени от обичайните им търговски пътища.
  • Положителните ефекти от помощта надвишават потенциалните отрицателни ефекти върху конкуренцията и търговията между държавите членки на ЕС. Въпросните търговски потоци естествено се появиха в пристанищата, които са географски най-близо до Украйна, и ще изчезнат след разрешаването на кризата.

Въз основа на това Комисията одобри румънската схема съгласно правилата на ЕС за държавната помощ.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини