Интервенция: Обвързано с производството подпомагане на доходите за плодове и зеленчуци в планинските райони

Допустими бенефициери

Активни земеделски стопани, които имат право на подпомагане по интервенцията за основно подпомагане на доходи за устойчивост и които отглеждат в стопанствата си минимум 0,5 ха (заедно или поотделно) плодове и зеленчуци от следните видове култури: фасул, домати, краставици, корнишони, патладжани, пипер, лук, чесън, моркови, зеле, дини, пъпеши, ягоди, малини, ябълки, круши, кайсии и зарзали, череши, вишни, праскови и нектарини, сливи (prunus domestica) и десертно грозде.

Цел

Подпомагането по тази интервенция има за цел да спомогне за по-добра  конкурентоспособност и икономическа жизнеспособност на стопанствата. Подкрепата по интервенцията осигурява по-стабилни доходи на производителите на плодове и зеленчуци, гарантира им известна сигурност и възможности за преодоляване на трудностите, които срещат в дейността си.

Принос към Специфични цели

Специфична цел 1 Специфична цел 2

Допустими дейности

Земеделските стопани, кандидати по интервенцията, следва да стопанисват и да заявят за подпомагане минимум 0,5 ха (заедно или поотделно) допустими за подпомагане площи с плодове и зеленчуци от следните видове култури: фасул, домати, краставици, корнишони, патладжани, пипер, лук, чесън, моркови, зеле, дини, пъпеши, ягоди, малини, ябълки, круши, кайсии и зарзали, череши, вишни, праскови и нектарини, сливи (prunus domestica) и десертно грозде.

Стопанствата следва да са с размер до 1,5 ха и да се намират изцяло в планински райони.

Културата „фасул“ не може да бъде заявявана едновременно по тази и по интервенцията за обвързано подпомагане на доходите за протеинови култури.

При производството следва да са спазени съответните минимални агротехнически мероприятия.

Финансови параметри

Подпомагането е на ха допустима площ, отговаряща на всички, заложени по интервенцията, изисквания, и за кампания 2024 размерът му е 1 214,58 евро/ха.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X