ЕК публикува проучване за ценообразуването на емисиите от селското стопанство

Проучване на тема Ценообразуване на емисиите от селското стопанство и възнаграждаване на действията в областта на климата във веригата за създаване на стойност в хранително-вкусовата промишленост  е поръчано от Генерална дирекция „Действия по климата“ на Комисията и е предприето от Trinomics и нейните партньори Института за европейска политика в областта на околната среда (IEEP) и Ecologic, заедно с Австрийската агенция по околна среда (Umweltbundesamt) и консултантската компания Carbon Counts.
То е в отговор на доклад от 2021 г. на Европейската сметна палата, в който се препоръчва Комисията да „оцени потенциала за прилагане на принципа „замърсителят плаща“ по отношение на селскостопанските емисии и да възнагради земеделските стопани за дългосрочните поглъщания на въглеродни емисии“.
Проучването има за цел да проучи възможните начини за ценообразуване на емисиите на парникови газове от селскостопански дейности по веригата за създаване на стойност в хранително-вкусовата промишленост и да проучи как това може да бъде придружено от предоставяне на земеделски стопани и други собственици на земя на финансови стимули за действия в областта на климата и въглеродно земеделие.

 

С подробности ще го представим във времето.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини