Българската компания за въглеродно земеделие Carbonsafe ще вземе участие на АГРА 2024

Търговията с въглеродни емисии ще играе ключова роля в устойчивостта на европейското земеделие, предоставяйки възможности за оптимизация на производствените разходи и допълнителни приходи от продажбата на въглеродни кредити за земеделците. Въглеродното земеделие, което цели да увеличи съдържанието на органична материя в почвата, се явява важен инструмент в борбата с изменението на климата.

Въглеродните пазари представляват финансови платформи, където инвеститори  купуват и продават въглеродни кредити, давайки право на производителите да генерират определено количество парникови газове, а на земеделците да подобрят здравето на почвата и да увеличат приходите си.

България може да се гордее, че има компания, която е световно призната за безспорен стандарт във въглеродното земеделие, получила правото да предоставя на българските земеделци възможно най-скъпите и безспорни въглеродни сертификати, които се търсят от бизнеса в цял свят.  Европейският парламент вече прие забрана на използването на термини като „екологичен“, „естествен“, „биоразградим“, „климатично неутрален“ или „еко“ без доказателства, като същевременно въведе пълна забрана за използване на схеми за компенсиране на въглеродните емисии, базиращи се върху изчисления на вероятности.

Според новата директива само етикетите за устойчивост, използващи одобрени схеми за сертифициране на въглеродни сертификати, ще бъдат разрешени от ЕС. Организацията на европейските фермери Копа-Коджека в специално съобщение до медиите приветства напредващото регулиране на въглеродното земеделие като възможност фермерите да бъдат възнаградени в усилията си за борба с климатичните промени.

Осъзнавайки предимствата и ползите, все повече български земеделци стават част от програмата за въглеродно земеделие на Carbonsafe.

Българската компания за въглеродно земеделие Carbonsafe ще вземе участие в тазгодишното издание на изложението Агра 2024 в Пловдив, което ще се проведе в периода 20-24 февруари. Специалистите на компанията, призната за световен стандарт във въглеродното земеделие, ще очакват българските земеделци в в Палата 13, щанд Е4.

„ За съжаление, почвите в България са трайно изтощени. Резултатите сочат, че имаме загуба на естественото почвено плодородие. Средните нива на органичната материя за България са с 40-50% по-ниски, отколкото са били преди 20 години. И средно с около 70% по-ниски от времето, когато е правена последната почвена карта на България. Това показват изпитванията, които сме правили на почвите през последните 2 години, сподели Христо Николов, съдружник в компанията.

Всички разумни професионални земеделци вече са осъзнали, че земеделието по шаблон  безвъзвратно си е отишло. Тези, които не са го направили още, или трябва много бързо да се преориентират, или съвсем скоро ще отпаднат от сектора. Тези, които си преобърнат мисленето навреме, ще спечелят.

В Карбонсейф търсим хората, които са стигнали до извода, че въглеродното земеделие е решението. Тези, които не гледат на него само като на инструмент, от който да изкарат допълнителни пари, въпреки, че това също не е маловажно, разбира се. Но първо и преди всичко във въглеродното земеделие те трябва да виждат, че това е единственото решение да си възстановят качеството на земята и да продължат да работят при новите условия.

Въглеродният сертификат и приходите от него са най-малкото нещо, което ще получи земеделецът в рамките на една 5-годишна програма на Карбонсейф. Земеделецът системно получава много информация и ноу-хау относно агротехники и агротехнологии. Второ, и според нас най-важно – актуална и точна информация за състоянието на всяко едно поле. Работим с интегриране на данни от метеостанции, за да може всичко, което правим да бъде съобразено и с промените в климата, и с реалните климатични условия във всеки един район, в който работим. Земеделието по шаблон, както казах, вече не работи. Необходим е индивидуален подход към всяко поле“.

По време на изложението българските земеделци ще имат възможността да се срещнат със специалистите от Carbonsafe и да получат отговори на въпросите си.

На Агра 2023 Carbonsafe получи златен медал за „Иновация в световен мащаб в сфера НАУЧНА ДЕЙНОСТ И РАЗРАБОТКИ“ .

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X