НСИ: Индекси на цените в селското стопанство за четвъртото тримесечие на 2023 година

Индексът на цените на производител в селското стопанство за четвъртото тримесечие на 2023 г. се понижава с 20.5% спрямо същото тримесечие на 2022 г. в резултат на понижение на индекса на цените на продукцията от растениевъдството с 25.6% и на повишение на индекса на продукцията от животновъдството с 1.5%.

Спрямо предходната година цените на селскостопанската продукция отбелязват спад с 19.1%, като в растениевъдството те се понижават с 27.4%, а в животновъдството се увеличават с 16.0%.

В растениевъдството, през четвъртото тримесечие на 2023 г. спрямо същото тримесечие на 2022 г. най-висок спад отбелязват цените на зърнените култури – с 33.3%.

Тенденцията се запазва и спрямо 2022 г., като намалението на цените на зърнените култури е с 32.2%.

Увеличение е отчетено в цените на пресните зеленчуци – с 8.3%.

В животновъдството през четвъртото тримесечие на 2023 г. спрямо същото тримесечие на 2022 г. цените на живите животни нарастват със 7.7%, а на продуктите от животновъдството намаляват – с 6.1%.  Спрямо 2022 г. се увеличават както цените на живите животни – с 21.5%, така и на продуктите – с 9.5%.

Индексът на цените на продуктите и услугите за текущо потребление в селското стопанство за четвъртото тримесечие на 2023 г. е по-нисък с 2.3% спрямо същото тримесечие на предходната година и със 7.6% спрямо 2022 година.

Най-голямо намаление спрямо третото тримесечие на 2022 г. отбелязват цените на: минералните торове – с 15.9%,  на препаратите за растителна защита – с 5.1% и на фуражите – с 3.9%.

Спрямо предходната година най-голямо е намалението при цените на: минералните торове – с 42.8%, електроенергията – с 2.3%, и на препаратите за растителна защита – с 9.3%.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X