Комисията приветства политическото споразумение относно общоевропейска схема за сертифициране на поглъщанията на въглерод

Комисията приветства временното споразумение между Европейския парламент и Съвета относно първата общоевропейска доброволна рамка за сертифициране на висококачествени поглъщания на въглерод. Тази рамка за сертифициране ще даде тласък на иновативните технологии за отстраняване на въглерод и въглеродното земеделие, които допринасят за целите на ЕС в областта на климата, околната среда и нулевото замърсяване. Тази нова рамка ще помогне на ЕС да постигне неутралност по отношение на климата чрез сертифициране на поглъщането на въглерод и въглеродното земеделие, за да се гарантира, че те са прозрачни и надеждни, предотвратявайки зеленото измиване и създавайки нови бизнес възможности. В днешното споразумение се определят правила за сертифициране за:

  • Въглеродно земеделие, като възстановяване на горите и почвите и избягване на почвените емисии, повторно овлажняване на торфища, по-ефективно използване на торове и други иновативни земеделски практики;
  • Промишлени поглъщания на въглерод, като например биоенергия с улавяне и съхранение на въглерод или директно улавяне и съхранение на въглерод във въздуха;
  • Свързване на въглерод в дълготрайни продукти и материали, като строителни материали на дървесна основа или биовъглища.

Временно приетият регламент ще подобри капацитета на ЕС за количествено определяне, наблюдение и проверка на автентичността на всички тези форми на поглъщане на въглерод. По-специално в него се определят правила за признаване на схемите за сертифициране, които демонстрират съответствие с рамката на ЕС, както и конкретен набор от критерии, за да се гарантира високото качество на поглъщанията на въглеродни емисии и прозрачността и надеждността на процеса на сертифициране.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X