И през 2024 г. водата за напояване ще се субсидира на 80% от украинската помощ, но с таван

И през 2024 г. държавата ще субсидира земеделците с 80% от цената на водата за напояване. Тъй като обаче тази държавна помощ ще бъде нотифицирана по украинската мярка за втора поредна година, стопаните достигнали тавана от 280 000 евро, няма да могат да се възползват от нея.

Това стана ясно на проведения вчера Консултативен съвет по напояване.

В заседанието участие взеха заместник-министърът на земеделието и храните Георги Тошев и изпълнителният директор на „Напоителни системи“ ЕАД Снежина Динева.

От своя страна заместник-министър Тошев информира, че са предприети редица мерки за възстановяването на напояването и за рехабилитацията на инфраструктурата ще бъдат инвестирани 100 млн. евро по Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони 2023-2027 г.

Участниците в Консултативния съвет приеха цените, по които ще се извършва доставката на вода за напояване за поливен сезон 2024 г.  По време на заседанието се обсъди и рехабилитацията на обекти на „Напоителни системи“ ЕАД, с цел възстановяване на водната инфраструктура чрез финансиране от Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони 2023-2027 г. Участниците се договориха за изработване на критерии, с които ще се определят обектите за приоритетно ремонтиране. МЗХ ще ускори разговорите с Министерство на околната среда и водите за облекчаване законодателството за водовземане от повърхностни и подземни води за напояване.

По време на заседанието се реши да се стартира обсъждането на  предстоящи промени в Закона за водите.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X