Рекорден положителен баланс в търговията със земеделски стоки на ЕС

След като достигна най-високото си равнище през последните три години през октомври 2023 г ., излишъкът на ЕС в търговията със селскостопански и хранителни продукти продължи да нараства допълнително през ноември 2023 г. Той достигна 6,9 милиарда евро, +3% по-висок от предходния месец и +27% по-висок в сравнение с ноември 2022 г. Кумулативният търговски баланс от януари до ноември 2023 г. достигна 64,8 млрд. евро. Това е с 12 милиарда евро повече в сравнение със същия период на 2022 г. Това са основните констатации в последния месечен доклад за търговията със селскостопански и хранителни продукти, публикуван от Европейската комисия.

Износ

През ноември 2023 г. износът на селскостопански и хранителни продукти от ЕС достигна 20 млрд. евро. Кумулативният износ от януари 2023 г. достигна 210,8 млрд. евро, като основните увеличения са за сметка преработените продукти, включително продукти от зърнени култури и от плодове и ядки.

По отношение на изнесените продукти при зърнените заготовки и мелничарските продукти износът се е увеличил с +7% в сравнение с 2022 г. (+1,4 млрд. евро), следван от плодови и зеленчукови продукти (+14%, +1,3 млрд. евро) и сладкарски изделия и шоколад (+12%, +1,1 млрд. евро). В някои сектори обаче се наблюдава намаление. Например стойността на износа на зърнени култури е намаляла с -14%. Това се обяснява с намалените експортни цени, докато обемите на износа всъщност са се увеличили със 7%.

Износът на ЕС за Обединеното кралство се е увеличил с + 8% от януари до ноември 2023 г., главно поради по-високите цени на зърнените продукти, плодове и ядки, сладкарски изделия, шоколад и свинско месо. Съединените щати отбелязаха спад от -7% поради намаления износ на спиртни напитки и ликьори. Китай беше третата дестинация, въпреки спада от -5% поради по-ниския износ на свинско месо. Износът за Tурция (+ 21%, + 781 милиона евро) и Украйна (+ 19%, + 494 милиона евро) също отбеляза значителен ръст.

Първите три дестинации за износ на селскостопански и хранителни продукти от ЕС между януари и ноември 2023 г. остават Обединеното кралство, САЩ и Китай.

Внос

През ноември 2023 г. вносът на селскостопански и хранителни продукти в ЕС достигна 13,1 милиарда евро, което е с -16% под нивата от ноември 2022 г. Кумулативният внос от януари до ноември 2023 г. е 146,1 милиарда евро, което е -7% под нивата от 2022 г.

По отношение на вносните продукти, най-голямото увеличение на кумулативната стойност на вноса е за тютюневи изделия, захар и изоглюкоза, зеленчуци, маслини и зехтин. Въпреки това, значителни намаления се наблюдават при маслодайни семена, протеинови култури, растителни масла, негодни за консумация продукти, кафе, чай, какао, подправки и маргарин и други масла и мазнини поради намаляване на цените и обема.

Между януари и ноември 2023 г. Бразилия представлява 11% от вноса в ЕС, но вносът е намалял с -13% поради намалените обеми на соя, кафе и царевица. Обединеното кралство е вторият източник с леко увеличение от +290 милиона евро. Украйна беше трета, но кумулативният внос намаля с -6% в сравнение със същия период на 2022 година. Вносът от Турция и Египет има най-голямо увеличение при зърнени култури, плодове, ядки, зеленчуци, маслини и зехтин.

 

 

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X