Проведе се първото заседание на работна група за прецизиране на нормативната уредба за язовирите

Първото заседание на създадената със заповед на министър-председателя акад. Николай Денков междуведомствена работната група за прецизиране на нормативната уредба за управление на комплексните и значими язовири в България се проведе днес в Министерството на земеделието и храните.

Според заповедта на министър-председателя Денков от 20.02.2024 г. в срок до два месеца трябва да бъде разработен проект на акт на Министерския съвет, заедно с мотиви към него и предварителна оценка на въздействието. Целта е текстовете да уточнят реда и условията за стопанисване и управление на язовирите, които са публична държавна собственост, и предоставянето на тези функции на държавните търговски дружества.

По време на срещата заместник-министърът на земеделието и храните Георги Тошев заяви, че е важно своевременното разработване на този нормативен акт предвид стратегическото значение на язовирите, тяхното значение за напояването, енергетиката и водоснабдяването.

От своя страна заместник-министърът на енергетиката Николай Николов подчерта, че освен конкретизирането на условията и начина на стопанисване на язовирите, с нормативни актове следва да бъде уредено и предоставянето на значимите язовири на съответните държавни дружества.

В срещата участваха представители на Министерски съвет, Министерството на енергетиката, Министерството на земеделието и храните, Министерството на околната среда и водите, Министерството на икономиката и индустрията, Министерството на финансите, Министерството на регионалното развитие и благоустройството, „Напоителни системи“ ЕАД, НЕК ЕАД, Държавно предприятие „Управление и стопанисване на язовири“, Български ВиК холдинг.

Участниците в заседанието решиха до две седмици да бъдат подготвени конкретни текстове и те да бъдат обсъдени на следваща среща на работната група.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X