НИМХ: Зимата отново е сравнително топла и суха

Агрометеорологичните условия през сезона се определят от средноденонощни температури с 3–4 °С над климатичните норми. През всичките зимни месеци агрометеорологичните условия са с повишена динамика, с редуващи се периоди с температури над и под климатичните норми.

Наднормените температури през декември възпрепятстват нормалния ход на закалителните процеси при зимуващите земеделски култури в по-голямата част от полските райони на страната. В резултат на поднормените валежи и по-високите температури в края на февруари е отчетено недобро влагозапасяване в еднометровия почвен слой в отделни райони на Дунавската равнина. В края на зимата при зимуващите култури преобладава фазата братене.

Вследствие на високите температури в началото на зимата при някои раноцъфтящи храстовидни и овощни видове като кайсия, праскова, череша е провокирано преждевременно, нежелателно, набъбване на пъпките.

През първата половина от следващия седемдневен период агрометеорологичните условия ще се определят от средноденонощни температури близки до биологичния минимум, необходим за протичане на вегетационните процеси при зимуващите култури. Прогнозираните минимални температури до минус 2-3С° ще бъдат предпоставка за повреди при най-напредналите в развитието си овошки, намиращи се във фаза цъфтеж – бадем, кайсия и джанка, съобщи Драгомир Атанасов, агрометеоролог при Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

През втората половина от периода агрометеорологичните условия ще претърпят промяна.

Очаква се повишаване на температурите и активизиране на вегетационните процеси при зимните житни култури. При пшеницата ще преобладава фаза братене. На отделни места при есенните посеви, в агростанциите Хасково и Любимец е регистрирано начало на фаза вретенене. Прогнозираните валежи в полските райони от страната ще увеличават почвените влагозапаси в дълбочина.

По-подходящи условия за работа на полето ще има през първата половина от периода, когато се прогнозира относително сухо време.

Агротехническите дейности през периода са свързани с провеждане на предцъфтежни растителнозащитни пръскания при трайните насаждения, извършване на предсеитбени почвообработки на полетата предвидени за засяване с пролетни култури, обследване на есенните посеви за наличието и вредната дейност на обикновената полевка и на ларвите на обикновения житен бегач.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X