Какви са исканията на българските фермери, които ще отстоява ЕНП

В следващия програмен период от 2028-2034 г. бюджетът на ЕС за земеделие трябва да бъде значително по-голям. Плащанията да са не на хектар, а на стопанство. Да отпаднат доброволните екологични стандарти, чието прилагане оскъпява продукцията с 30 до 50%. Бюрокрацията и административната тежест да се намалят значително. Субсидиите в държавите членки на ЕС най-после да се изравнят. Да се преосмислят споразуменията с трети страни или с групи трети страни. Да се върне изначалната цел на ОСП – да осигурява храна – чиста и здравословна, на Стария континент.

Това, казано най-обобщено, ще препоръча ГЕРБ-СДС на Европейската народна партия (чиито член е), да влезе в аграрната партийна програма за следващия период 2028-2034 г.

Конференцията “Eвропейска сделка за фермерите – визията на ЕНП за земеделието в Европа” се проведе в Пловдив, за да очертае българската позиция по темата.

В конференцията взе участие лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов. Председателят на Комисия по земеделие г-жа Десислава Танева, основен организатор на форума, бе подготвила българските предложения към ЕНП, които ще бъдат допълнени и окончателно оформени след днешните изказвания.

Какви са исканията на българските фермери, които ще отстоява ЕНП

Председателят на Комисията по земеделието, храните и горите Десислава Танева прочете предварително набелязаните предложения към ЕНП с уговорката, че след като изслуша браншовиците, ще се съобрази с техните виждания. Предложенията, които ще бъдат внесени в Европейската народна партия на 18 март, са следните:

Българските фермери осъзнават обществената необходимост от отговор на климатичните промени и производство, щадящо околната среда. Но това трябва да стане на основата на стимулиране на този начин на производство, а не на наказания;

Българските фермери осъзнават гражданския си европейски дълг за подкрепа на украинския народ, несправедливо подложен на агресия. Но тази помощ трябва да е помощ, а не унищожаване на собственото ни европейско земеделско производство!

Българските фермери са за спазване на споразумението за присъединяване на Украйна от 2014 година, при това то следва да се актуализира предвид настъпилите промени в посока екологизиране на стандартите на земеделското производство;

Българските фермери искат справедлива, т.е. равнопоставена, подкрепа на доходите с фермерите на останалите държави- членки. Плащането на площ с договорената външна конвергенция не е достатъчно. При условия и на присъединяване на Украйна в ЕС в следващия програмен период, категорично трябва да бъде реформирана политиката за подпомогане на доходите. Дори при по-силен бюджет за ОСП в МФР с новата страна- членка, по никакъв начин няма да може да се получи подкрепа на фермерите, гарантиращи тяхното оцеляване и неизкривяване на общия пазар. Считаме, че плащанията трябва да са за пазарна устойчивост и за обществени ползи, да са на стопанство, и да са еднакви за всички държави-членки.

Българските фермери категорично заявяват, че искат реално опростяване на ОСП и облекчаване на административните задължения; Част от стопанствата излизат от сектора само поради невъзможността да се справят с административната тежест;

Българските фермери настояват за прозрачен и равнопоставен пазар в общността, и актуални търговски споразумения. В последните години, в преследване на целите да предоставим на обществото екологосъобразно произведени, здравословни и с най-висок стандарт на производство храни, увеличихме разходите на производство, респективно себестойността им. В същото време търговията с трети страни продължи по заварените търговски споразумения. Никой, освен ЕС, не работи и не налага стандарти за работа и производство, с грижа за околната среда и здравето на хората. Настояваме за преразглеждане и остойностяване на всички разлики в съответните тарифи по търговките споразумения;

Българските фермери осъзнават необходимостта от влизане на иновациите и науката в стопанствата за справяне с климатичните предизвикателства и опазването на околната среда; за тази цел следва да се осигури достатъчна подкрепа за научната и приложната дейност. Гарантиране и финансиране внедряването на нови технологии и иновации в индустриалното производство;

Българските фермери настояват преди дебата за новата ОСП още – в спешен порядък, по инициатива на ЕНП, да бъдат опростени всички възможни условие и стандарти относно озеленяването, и се възстанови равнопоставения пазар с Украйна. Помощта за нея може да бъде във всеки друг вид, без да застрашава жизнеността на европейските фермери;

Българските фермери настояват всяка политическа цел да бъде достатъчно широко дебатирана във всяка държава – членка с оценка на въздействието на новите изисквания, така че да не се допуска неравнопоставеност на общия пазар;Българските фермери ясно осъзнават необходимостта и настояват за пълноправно приемане в Шенген, защото това гарантира конкурентноспособността и равнопоставеността на българския производител;

Българските фермери настояват за синхронизирано трудово и осигурително законодателство и равен достъп до работна ръка, вкл. значително облекчаване на режима за работници от трети страни. Социалната условност, имплементирана в ОСП, налага да се направи преглед и актуализира правната рамка за управление на пазара на труда на ЕС. Подкрепа за използването на нови технологии, в това число и имунологични продукти с цел профилактика на заболяванията по животните. Разработване на единни правила на ниво ЕС. Гарантиране на свободната търговия.

„ЕНП е най-голямата партия, изразител на фермерските интереси. Ние ще ви подкрепим с признаването на грешките и поемането на справедливи ангажименти към нас – такива, които ще провокират доверието в ЕС като съюз за подкрепа и отговорно отношение към света, природата и хората; осигуряващ и гарантиращ мира, солидарността и демократичните ценности като основа на функционирането на обществото!“, обеща г-жа Десислава Танева, като представител на ЕНП, на българските земеделци.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X