Бойко Борисов: Визията на ЕНП за земеделието е ясна – повече подкрепа за фермерите и реформа на субсидиите

Необходимо е да се отстоява реална реформа за бъдещата Обща селскостопанска политика на ЕС – намаляване на административната тежест, облекчаване на екологичните изисквания и спиране на принципа „бюджетът да следва земята“. И най вече – прекратяване на плащанията на площ и приемане на плащане към пазарно устойчиво стопанство и засилване на ролята на инструментите за управление на риска. Това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов по време на конференция на тема: „Европейската сделка за фермерите: Визията на ЕНП за земеделието в Европа“.

“По-малко бюрокрация, по-лесни и бързи процедури, по-голямо внимание към малките и средни предприятия, които са гръбнакът на пазарната икономика. Бизнесът трябва да има свобода да създава иновации и работни места. Всичко това важи и за фермерите и селските райони, които са във фокуса на Европейската народна партия /ЕНП/”, допълни още Борисов.

“През новия мандат на Европейския парламент ЕНП трябва да наложи преценка на действието и търговските споразумения според националните стандарти на производство. Както и да се гарантира конкурентноспособност на българския и европейския фермер и най-високите здравни стандарти за производство”, коментира още той.

През последните три години отстъплението в земеделието е видно, политически дебат няма. На територията на България нищо не се е случило. Думата ни никъде не се чува. Имаше множество протести, които бяха осмивани и резултатът е този.

Конференция “Eвропейска сделка за фермерите – визията на ЕНП за земеделието в Европа” се проведе в Пловдив днес
Теми като иновации, финансиране и предизвикателства за фермерите и селските райони бяха  в основата на дискусиите по време на конференцията
Пловдив днес бе домакин на конференцията на Групата на ЕНП “Eвропейска сделка за фермерите – визията на ЕНП за земеделието в Европа”. Тя събра европейски политици и фермери, включително евродепутатите от ЕНП Андрей Ковачев, Асим Адемов и Зигфрид Мурешан. Сред участниците в конференцията са и Десислава Танева, председател на Комисията по земеделието, храните и горите в НС, Васил Грудев, бивш министър на земеделието, Венцислав Върбанов – председател на Асоциацията на земеделските производители в България, Стоян Чуканов – национален координатор на българското земеделие в Европейския икономически и социален комитет в Брюксел и д-р Петя Петкова – изп. директор на Съюз на птицевъдите в България, както и много фермери от цялата страна.
В рамките на Първия панел “Без фермери, без храна: гарантиране на икономическите и социални перспективи на земеделските производители в ЕС чрез силна, добре финансирана и справедлива ОСП” участие взеха Васил Грудев, Венцислав Върбанов, д-р Петя Петкова и Кристин Шнайдер, член на Комисията по земеделие и развитие на селските райони (AGRI).
В рамките на втория панел “Иновациите и инвестициите, а не идеологията, като двигател на научно базираното земеделие в ЕС”, участие взеха Стоян Чуканов. Освен него в дискусията ще се включат още Виолета Божанова, президент на Селскостопанска академия, Христина Янчева – ректор на Аграрния университет, Асим Адемон – евродепутат и член на Комисията по земеделие и развитие на селските райони (AGRI) и Мариела Йорданова – главен изпълнителен директор на Сортови семена.
Европейското земеделие е на кръстопът

Фермерите се борят с конкуренцията на световния пазар, като поддържат високи стандарти на качество и устойчивост. Намаляващият брой на фермите и застаряването на селските стопани подчертават необходимостта от привличане на млади хора в сектора. Групата на ЕНП предлага мерки за улесняване на достъпа до земя и финансиране, както и за образование и обучение.

Протестите на фермерите подчертават необходимостта от признаване на техните проблеми на всички нива

Групата защитава европейска сделка за фермерите, която осигурява инвестиционна сигурност и връща спокойствието в селскостопанския сектор. Прилагането на нови технологии и иновации, като прецизното земеделие и въглеродното фермерство, ще подобри производителността и ще намали въздействието върху околната среда.

Групата на ЕНП настоява за по-сигурна обща селскостопанска политика, равностойно разпределение на подкрепата и ефективни средства за управление на кризи. Освен това, тя насърчава разбирането и подкрепата в обществото за устойчивото земеделие, като призовава потребителите да подкрепят фермерите и ефикасното стопанисване на околната среда.

Групата на ЕНП се ангажира със защита на икономическите и социални перспективи на европейските фермери и създаване на устойчив селскостопански сектор за бъдещето.

Поставени цели

Европейската народна партия (ЕНП) цели да разработи позитивна програма за земеделските производители и селските райони в Европа за бъдещите години, подчертавайки значението на групата на ЕНП в Европейския парламент като ключова подкрепа за фермерите.

Увеличаването на диалога със селскостопанските производители е от съществено значение, като се стремим към защита на селските райони и подобряване на живота в тях, както и на инфраструктурата и дигитализацията в тези райони, посочват евродепутатите.

Целим още увеличаване на иновациите в селското стопанство, с цел повишаване привлекателността на селските райони и подкрепа за увеличаване на участието на жените в този сектор. Младите фермери също са обект на внимание, като се стремим към  увеличаване на финансирането за тях.

Идентифицирането на предизвикателствата в изпълнението на Общата селскостопанска политика за периода 2023-2027 г. е от ключово значение, докато подкрепата на националните, регионалните и местни представители на ЕНП е от съществено значение за осъществяване на тези цели.

Председателят на Комисия по земеделие в Народното събрание г-жа Десислава Танева се ангажира да обобщи изводите от дискусията и поставените искания и да запознае с тях Европейската Комисия и Европейската народна партия.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X