Млекопроизводители питат: Защо ние сме длъжни да правим проби за самоконтрол?

След новината, че пробите за самоконтрол ще отпаднат в растениевъдството на ниво производител, млекопроизводители ни питат защо те са длъжни да правят такива два пъти месечно.
Това задължение в млекопроизводството съществува от години и всеки един производител на мляко е длъжен да го спазва. То е въведено с Наредба № 2 от  23 от 2017 г. за специфичните изисквания за производство, събиране, транспортиране и преработка на сурово краве мляко, предлагането на пазара на мляко и млечни продукти и официалния им контрол  регламентира вземане на проби сурово краве мляко за целите на самоконтрола.
Пробите струват по 70-80 лв на месец и се правят по договор с лаборатория. Млекопроизводителите са принудени да изкарат курс за пробовземачи, за да могат да изпълняват задълженията си.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X