Без доказване на мляко и месо с фактури по обвързаната подкрепа

Ако ЕК приеме предложението за промени в Стратегическия план, реализацията на мляко и месо по обвързаната подкрепа за животни, ще се доказва само с договор с първи изкупвач, с регистрация по Наредба 26 (ако сами преработватe продукцията си), или с регистрация като преработвателно предприятие (ако има затворен цикъл на производство).

“През 2019 година службите на Комисията направиха одит в България във връзка с прилагането на интервенциите за обвързана подкрепа за животни. Финалният доклад от този одит получихме в началото на февруари 2024 година. Службите на Комисията считат, че нивото на контрол на ниво животно за доказване на реализация на продукция не може да бъде осъществен по ефективен начин и затова препоръчва на България да опрости начина на контрол и прилагане на тези интервенции. Във връзка с това направихме няколко работни групи със сектор животновъдство, като  дискутирахме най-различни предложения за това как можем да опростим този процес”. Това заяви Аделина Стоянова, директор на дирекция „Директни плащания“, МЗХ по време на Десетата национална среща на земеделските производители в България, организирана от АЗПБ.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X