Птицевъдни стопанства с нови грижи преди Великден

Птичият грип не е опасен за яйцата

Нови указания трябва да изпълняват всички птицевъдни стопанства, заради зачестилите случаи на птичи грип в страната.

Предписанията трябва да са задължителни, защото епизоотичната обстановка е определена като влошена.

 От БАБХ съобщиха, че директорите на ОДБХ трябва да организират срещи със собствениците на всички регистрирани птицевъдни стопанства и люпилни на територията на съответните области.

Птицевъдите задължително трябва да уведомяват ОДБХ при всяко извеждане на птиците от стопанството или помещението за продажба, доотглеждане, насочване за клане или други мероприятия.

След извеждането на птиците, ще се въвежда задължителен санитарен период от минимум 21 дни през, които не бива да се  зареждат птици в стопанството или помещението (при интегрирано производство в повече от едно помещение в стопанството) и да се извърши щателно почистване и дезинфекция на помещенията.

След извършване на почистването и дезинфекцията, трябва да се вземат проби, под официален надзор на областен ветеринарен специалист за верификация на извършената дезинфекция, чрез извършване на изпитвания от отривки за санитарно показани микроорганизми в акредитирани за целта лаборатории. Това ще става за сметка на собствениците на стопанствата.

Внимание!

Птицевъдите трябва да представят в ОДБХ заверен маршрутен план и приблизителни графици по дати за движение на птиците от обекта. В маршрутния план ясно да са посочени пътищата през, които ще преминават транспортните средства, превозващи птиците, като приоритетно се използват магистрални и главни пътища максимално отдалечени от други птицевъдни обекти, без претоварване или разтоварване на птиците преди достигане на крайното им местоназначение;

Ново населване на птици ще се извършва след получено разрешение от директора на ОДБХ за съответното стопанство или помещение.

Директорите на ОДБХ трябва да издадат разрешение за населване на птиците, само след като е постъпило заявление за това от страна на собственика и е извършена последваща проверка от официален ветеринарен лекар.

Директорите на ОДБХ ще разпоредят и организират съвместни проверки с местните органи на МВР и АПИ за спазване на предоставените графици от собствениците на птицевъдни стопанства, както и за спазване на изискванията при придвижване на птици – биосигурност, почистване, дезинфекция и др. на транспортните средства.

Областните дирекции са задължени да разпоредят засилен контрол на входа на месодобивните предприятия за птици, чрез извършване на обстоен клиничен преглед и проверка на всички изискуеми документи вкл. проби за инфлуенца по птиците.

Ежедневно ще се събират данни за произхода на постъпилите птици от областния ветеринарен лекар, контролиращ месодобивното предприятие.

Предстои провеждане на областни епизоотични комисии, на които да се набележат конкретни мерки в спешен порядък и да бъдат извършени засилени информационни кампании сред населението.

Ще се изготвят и ежеседмични доклади, които всеки петък до 16.00 часа да са постъпили в дирекция “Здравеопазване, идентификация и хуманно отношение на животните” в централното управление на БАБХ.

Няма опасност за здравето от заразените с птичи грип яйца, отговарят от БАБХ. Но въпреки това при други подобни ситуации българските яйца бяха изтегляни от търговската мрежа заради птичи грип, за да се ограничи заразата. Ако има яйца, предназначени за изтегляне и сега, трябва да се съобщят номерата на партидите им.

Щамът на птичи грип не е опасен за здравето на хората и не предизвиква заболяване – както при консумация на месо, така и на яйцата, е становището на Българската агенция за безопасност на храните.

Внимание!

Собствениците са задължени да извършват лабораторни изследвания на птиците си, които изследвания ще се проверяват.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X