Aлтернатива на скъпото торене при пшеницата – полезни бактерии

Бактериите, стимулиращи растежа на растенията (PGPB) и техните консорциуми могат естествено да подобрят процеса на развитието им, както пряко, така и непряко, чрез фиксиране на атмосферния азот, минерализиране на макроелементи(фосфор, калий) синтезиране на растителни хормони и сидерофори, стимулиране на усвояването на хранителни вещества от растенията, и потискане на вредители и патогени

От особено значение е фактът, че такива бактерии взаимодействат с корените на растенията и повишават устойчивостта на абиотичен стрес и суша.
Въвеждането на микробни консорциуми, а и комбинирането им с органични торове, може да бъде успешен инструмент в отговор на настоящите предизвикателства на устойчивото земеделие.

Точно такъв консорциум от бактерии включва микробиалният тор Биоспектрум.

 

Биоспектрум  е органично обогатен микробиологичен продукт, който повишава продуктивността на растенията и подобрява състоянието на почвата. Милиардите полезни бактерии превръщат хранителните вещества (N:P:K Si) в достъпни за растенията форми и насърчават тяхното усвояване, следователно могат значително да намалят нуждата от синтетични минерални торове в дългосрочна практика.

СЪСТАВ: Микробни култури: Paenibacillus azotofixans, Bacillus megaterium, Bacillus mucilaginosus, Bacillus mycoides (в равни концентрации, общо 1 x 10^9 cfu/g); микоризни гъби х 10^7 cfu/g жизнеспособни спори на kg; органична материя.  Продуктът съдържа многокомпонентен биоактивен комплекс, който фиксира атмосферния азот, освобождава фосфор, калий, желязо, силиций, цинк от неразтворимите съединения в почвата.

Доза за пшеница – 25г/дка

Какво прави Биоспектрум различен? Потенциалът на азотфиксиращата бактерия е от 6 до 12 кг усвоен от атмосферата, и от 1 до 3 кг минерализиран фосфор. Като допълнение получавате силиций и калии в достъпна форма Освен това микоризните гъби, които присъстват в състава на продукта са специален вид ектомикориза, която прави асоциация дори с представителите на сем. кръстоцветни!

Всичко за продукта може да намерите тук !

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X