Процесът по опростяване на ОСП започна

Представителите на държавите членки в Специалния комитет по селско стопанство одобриха на днешното си заседание преразглеждане на някои основни актове на общата селскостопанска политика (ОСП), предложени от Европейската комисия в отговор на протестите на земеделските стопани. Промените са в деветте стандарта за добри земеделски и екологични практики (ДЗЕС), които буквално взривиха недоволството на стопаните.

Една от основните промени е, че се въвежда обща разпоредба, която позволява на държавите членки да предоставят временни и целеви дерогации от определени изисквания за условност в случай на непредвидени климатични условия, чието спазване създават сериозни пречки на фермерите. Веднъж годишно държавите членки ще трябва да информират Комисията, че прилагат подобни дерогации, съобщиха от пресцентъра на ЕК.

Ето и специфичните изключения от някои ДСЕС-ове, които ще бъдат прилагани:

– ДСЕС 6 за почвеното покритие в чувствителните периоди – държавите членки ще разполагат с повече гъвкавост при вземането на решения кои почви да бъдат защитени и през кой сезон. Това ще бъде съобразено с националните и регионалните особености на държавите;

– ДСЕС 7 – сеитбообращението ще остане основна практика, но държавите-членки ще могат да използват диверсификацията на културите като алтернатива; това е по-малко взискателно за земеделските стопани, особено в районите, подложени на суша или високи валежи;

– ДСЕС 8 – земеделските стопани ще бъдат задължени само да поддържат съществуващите характеристики на ландшафта и занапред ще бъдат насърчавани на доброволна основа да оставят земята под угар или да създават нови характеристики на ландшафта чрез екосхеми.

Одобреното преразглеждане освобождава и малките стопанства с площ под 10 хектара от контрол и санкции, свързани със спазването на изискванията за условност по ОСП. Тъй като това се отнася за 65 % от бенефициерите по ОСП, но представлява само около 10 % от земеделската земя, това значително ще намали административната тежест, свързана с контрола, както за земеделските стопани, така и за националните администрации, като същевременно ще запази екологичните цели, четем в мотивите на решението.

Животновъдите още чакат да се въведат електронни паспорти за стадата

В съответствие с предишни искания вече ще се гарантира, че държавите от ЕС вече ще могат да променят стратегическите си планове по ОСП два пъти годишно на постоянна основа, а не веднъж, както е в момента. Това ще осигури на държавите членки по-голяма гъвкавост, за да се справят с променящите се условия. Все още ще бъде възможно да има и три допълнителни искания за промени през целия програмен период.

Председателят на Специалната комисия по земеделие ще изпрати писмото с предложението до Европейския парламент. Комисията по земеделие на Европейския парламент ще използва спешната процедура за гласуване на това предложение, като се очаква позицията на Парламента на първо четене да бъде приета на пленарното заседание на 22-25 април 2024 г.

След това регламентът трябва да бъде официално приет от Съвета, подписан от представителите на Съвета и на Европейския парламент и публикуван в Официален вестник. Ако всичко върви по план, регламентът ще влезе в сила до края на тази пролет.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X