НСОРБ: Промените в ЗСПЗЗ не могат да влязат в сила от тази година поради административни реалности

Общините искат да имат водеща роля в процеса на управление на общинския поземлен фонд. В подкрепа на искането си от Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ) заявяват, че ОПФ възлиза на 5,4 млн. дка, а ДПФ – там, където го има, е 1,2 млн. дка.

Това е записано в становище по Законопроекта за изменения и допълнения на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), входирано от Националното сдружение на общините. В законопроекта се предлага при търгове на общински и държавни пасища, мери и ливади да се създаде смесена комисия, назначена от кмета на общината и директора на областната дирекция „Земеделие“.

От НСОРБ предлагат да се предвиди възможност в търговете за наемане на свободни пасища да участват и лица, които поемат задължение да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние. Мотивът за това искане са сигнали от пчелини с над 10 семейства, които, за да бъдат регистрирани по Закона за ветеринарномедицинската дейност, трябва да представят документ за собственост или право на ползване. По този повод пчелините също участват в търговете за пасища.

От НСОРБ заявяват, че новият ред за отдаване по наем на пасища, мери и ливади, трябва да се прилага от следващата година, тъй като има редица процедури по проверки, обявяване на търгове и т.н, които вече са стартирали. Затова сдружението иска за параграфите, които касаят отдаването на общински пасища, законът да се прилага от 1 януари 2025 г.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X