ЕС дава над 30 млрд. евро и политики за селските райони, България не използва тези възможности

Европейската комисия публикува доклад, в който се очертава добрият напредък, постигнат досега в рамките на дългосрочната визия на ЕС за селските райони, като се подчертават положителните резултати, постигнати от 2021 г. насам, и се представят идеи за бъдеща работа.

Докладът очертава напредъка, постигнат в рамките на „Дългосрочната визия за селските райони на ЕС“ за подкрепа на по-силни, по-свързани, устойчиви и проспериращи селски райони и общности. В него са представени 30 действия в редица области на политиката, от които девет вече са завършени.

Основните постижения на дългосрочната визия до момента включват:

В доклада се подчертава, че силната ангажираност на равнището на държавите членки, на регионално и местно равнище е от съществено значение за постигането на добри резултати. В това отношение стартирането на Пакта за селските райони през 2021 г. беше от основно значение, със специален орган за управлениеплатформа за сътрудничество и служба за подкрепа, улесняващи взаимодействията и създаващи знания за селските общности.

Запазвайки ангажимента си за развитие на селските райони и общности в ЕС, в настоящия доклад Комисията набелязва действия в плана за действие на ЕС за селските райони, при които са необходими допълнителни усилия — и други, при които е необходима приемственост — за постигане на общите цели.

Той също така гледа към бъдещето: като прави преглед на начина, по който ОСП и политиката на сближаване за периода 2023—2027 г. са допринесли за визията за селските райони, той представя идеи и въпроси за размисъл относно това как политиките и подкрепата на ЕС могат да бъдат подобрени в бъдеще.

Урсула фон дер Лайен, председател на Европейската комисия, заяви: Селските райони са формираща част от европейската икономика и културното многообразие. Те са дом на стотици милиони европейци, които обичат да живеят и работят там. Ние стоим до тях и искаме селските райони на Европа да процъфтяват. Европа инвестира в селските райони, защото техните перспективи са бъдещето на Европа.“

България не участва с проекти в огромна част от инициативите, подети от ЕС за подкрепа на по-силни, по-свързани, устойчиви и проспериращи селски райони и общности.

Селските райони на ЕС обхващат 83 % от територията на ЕС, а почти 1 от всеки 3 европейци живее в селски райони.

През юни 2021 г., след обширна консултация, Европейската комисия определи дългосрочна визия за селските райони на ЕС до 2040 г. Председателят Урсула фон дер Лайен стартира тази инициатива през 2019 г., като призна, че селските райони са основна част от идентичността и икономическия потенциал на Европа и че трябва да ги запазим и да инвестираме в тяхното бъдеще.

Дългосрочната визия идентифицира 10 общи цели и 4 области на действия за по-силни, свързани, устойчиви и проспериращи селски райони до 2040 г. За да постигне тези цели, Комисията пое ангажимент да стартира пакт за селските райони, за да мобилизира публичните органи и заинтересованите страни да действат според нуждите и стремежите на жителите на селските райони. Тя също така въведе план за действие на ЕС за селските райони с 30 действия, които трябва да бъдат изпълнени от Комисията в редица области на политиката на ЕС.

 

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X