Панайот Славов, Мениджър съхранение в „Грейнстор“: Защо земеделците да заложат на съхранението?

Г-н Славов, защо съхранението на зърното е ключово?

В повечето страни по света зърната са най-важната храна за населението. Освен това те имат силно изразен сезонен характер на производство. Това означава, че за да осигурим необходимата храна за световното население, по-голямата част от глобалната продукция на пшеница, царевица, ечемик, ориз, сорго, соя, слънчоглед и рапица трябва да се съхранява за дълъг период от време, вариращ между месец до повече от година. От изключително значение е начинът и качеството на съхранение на зърното, както е ключово и дали и колко време да го задържим от гледна точка на неговата реализация.

В момента сме в етап от годината, когато трябва да се замислим, дали през идната кампанийна година трябва да съхраняваме. Ако през 2023/24г това не беше разумно, защото цените по жътва бяха много високи, то за предстоящата 2024/25г. ситуацията е доста различна. Както можем да видим от графиката на Фиг.1., цената на пшеницата на Euronext Matif e на нивата от преди 2020г., което сигнализира за връщането към традиционната пазарна динамика – ниски цени по време на жътва, когато има голямо предлагане, и постепенно вдигане след октомври на същата година. Продажните цени за хлебна пшеница са на нивата от 2012-2020г., въпреки значително по-високата себестойност на текущата реколта, както и очакваната за по-висока себестойност на реколта 2024/25г. Големите турболенции, покрай настъпилите глобални събития, се успокоиха и прогнозираме, което се подкрепя и от движението на пазарите, че при равни други условия ще имаме завръщане към по-познатата ни ценова волатилност, следваща колебанията в наличната продукция в началото и края на жътва на дадената кампанийна година.

Не трябва да пропускаме и намалената парична ликвидност в агро сектора, която има вероятност да доведе до повече предлагане по време на жътва поради нужда от ресурс за покриване на текущите разходи на земеделските стопанства. Ситуация, когато предлагането по жътва е голямо, въпреки ниските цени, почти винаги във втората част на годината води до търсене, изпреварващо предлагането – цените се вдигат, защото наличността е лимитирана. Фермерите и търговските фирми, които съхраняват 9-10 месеца, ще бъдат облагодетелствани да продадат на много по-високи цени.

Друг ключов фактор, който си заслужава да прегледаме е, че през последните години в България се изгради капацитет за преработка на над 4 000 000 т слънчоглед и рапица годишно. При стандартна реколта от 2 000 000 т на слънчоглед и липса на значим внос от Украйна и Русия, покупките от България, Румъния и Молдова по жътва ще бъдат ключови, за да се гарантира наличност от суровина за преработка в предприятията. Също така на този етап от годината вече виждаме, че не малка част от рапицата може би ще бъде разорана, което значително намаля очакванията ни за добивите и на тази маслодайна култура. Това дава добра перспектива за по-дългосрочно съхранение на маслодайните култури с цел добра реализация на по-късне етап.

Влошеното финансово състояние на дадени земеделски стопанства и задлъжнялост им към фирми, които ги финансират с торове, семена, препарати, или купуват на зелено с авансово плащане, предполага бързо събиране на вземанията непосредствено след жътва като ключов елемент в стратегията за риск мениджмънт на всяка една компания. В тази ситуация първият почти винаги печели и е ключово да бъде подсигурена добра логистика, за да могат да бъдат събрани всички авансово закупени или финансирани покупки на зърно. С други думи реализацията на големи количества стока непосредствено след жътва – ще ограничи предлагането към края на кампанийната година, което е  предпоставка за достигане на добри ценови равнища.

А относно фуражите какво препоръчвате?

От над 5 години в България имаме значим проблем с наличието на множество патогени по продуктивните животни. Към момента най-значимите са Африканската чума по свинете и Птичият грип, щетите от които стават все по-значими всяка година и имат потенциал да нанесат сериозни сътресения на всеки един животновъден бизнес. Единственото решение на този проблем е превенция чрез високо ниво на биосигурност.

Двата патогена се предават основно от диви животни, прекарвайки време в земеделски ниви с пшеница и царевица, която може да бъде заразена още на полето. Сигурна превенция в тази ситуация е зърната да се съхраняват за 3 месеца в сигурна зърнобаза, извън предела на фуражния завод или кухня, и далеч от животновъдното стопанство.

Другото предимство на съхранение на зърната на отделна площадка е, че по този начин се намалява риска от контаминация при пресичане на пътищата. При прием на зърна директно от нивата, на площадката на зърнобазата влизат множество превозни средства и рискът от контаминация е голям. Ако зърната се доставят от 1 база, може да се ползват ограничен брой камиони, с няколко обучени шофьора, които да спазват всички санитарно-хигиенни изисквания.

Защо земеделците да изберат „Грейнстор“ като съхранител?

Ключова част от нашата работа е доверието, с което „Грейнстор“ се ползва пред банките. За да вземат оборотно финансиране, не малка част от клиентите ни подават като обезпечение самите зърна. Но винаги възниква въпросът – къде се съхранява това зърно, както и начинът, по който се съхранява. Ако не се управлява правилно процесът, стоката ще загуби част от стойността си, а в екстремни случаи може и тотално да загине.

Когато съхраняваш във външен професионален съхранител, като „Грейнстор“, банките имат много по-голямо доверие и се съгласяват по-лесно да дадат оборотно финансиране. Договорът при нас е гаранция за сигурност, защото ние носим материална отговорност, осигуряваме непрекъсната охрана и наблюдение, онлайн термоконтрол и влага, опция за взимане на своевременни действия при повишаване на някои от показателите – активна вентилация и аспирация, фумигация. При нас зърното задължително се застрахова. Чрез интегрираната ни компютърна ERP система, управляваме всяко едно зрънце, влязло на територията на която и да е наша база, като регулярно изпращаме доклади и информация до своите клиенти. Взимат се проби от всеки камион, те влизат в системата автоматично, като по този начин се минимизира опцията за човешка грешка.

Важно е, че даваме фиксиран влог за самите вместимости и за цената за вход, изход и съхранение не зависят от цената на зърното, така че ако последната се покачи и разходите за съхранение остават същите. Гарантираме вместимостта за цялата година дори и да не се вкарат количества по време на жътвена кампания.

Земеделците могат да разчитат на безусловна коректност от наша страна. Ние, в „Грейнстор“, правим сериозен бизнес и не можем да си позволим да мислим на дребно. Отговорността е много голяма и ние го осъзнаваме.

В обобщение можем да кажем, че на този етап фундаменталните фактори сочат към нуждата от съхранение, което е гарантирано за дълъг период от време за предстоящата кампанийна година. Ако погледнем от гледна точка на земеделците причината е на лице – за да не продават на занижени жътвени цени, при търговците – за да купят на същите тези занижени жътвени цени и да си съберат вземанията при първа възможност, при фуражни и животновъди – да се предпазят от върлуващите вирусни заболявания. Колкото до преработвателите на маслодайни – за да си гарантират наличие на суровина за преработка и последно, но не по важност, всички гореописани – за да си гарантират изгодно оперативно финансиране.

 

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X