Амитица: Стратегия за здрави растения, плодородна почва и чиста храна за бъдещето

Среща на студентите с бизнеса се състоя в Лесотехническия университет в София. На нея фирма Амитица представи пред бъдещите агрономи своята визия за здраво и рентабилно земеделие и производство на чиста българска храна. Тази година Амитица празнува 30 години от своето създаване. А през последните 20 от тях компанията се е посветила на биологичните препарати и технология

От 20 години ние не сме продали и грам химия. От 20 години сме прозряли идването на Зелената сделка, каза пред студентите Здравка Смиленова, управител на Амитица. От 20 години ние работим за нейното осъществяваме. Дори преди европейските чиновници ние сме разбрали необходимостта от промяна в земеделието. Компанията започва с основен предмет на дейност търговия с препарати за растителна защита. Но от 20 години ние не сме продали нито един грам химичен продукт, било то неорганичен тор или синтетичен пестицид. През всичките тези години нас ни гледаха със скептицизъм, че продаваме органични торове и препарати, и работим за биоземеделието. А днес вече всички, начело с големите корпорации, предлагат микробиални препарати  и органични торове.  Ние, разбира се, много се радваме, че се оказахме прави още преди 20 години и вече никой не се съмнява, че органичното земеделие е бъдещето.

В Амитица работим в три направления. Биоферма, в която прилагаме нашите технологии. Марката, под която продаваме нашите продукти се нарича „Моравско село“. Второто ни направление е биохотелът „Моравско село“. Той е класиран от Times преди 10 години на 6-о място в света по определени критерии. И третото направление е регистрирането и създаването на технологии за растителна защита.

В момента всички предлагат голямо количество органични торове, микробиални препарати и т.н. Но визията на Амитица е не просто да предлагаме продукти. Ние разглеждаме растението като едно цяло. Това, което предлагаме на земеделците са работещи решения как да постигнат добра себестойност на производството, като с по-ниски разходи повишат добивите, като същевременно повишат качеството на продукцията. Това е абсолютно възможно. Наблюдаваме го както на малки площи, така и на големи. Технологията работи и на най-големите площи.

Преди години един наш голям клиент, може би най-големият земеделец в България, ми каза: „С вашите технологии плашите хората, защото им казвате нещо, което е коренно различно от това, което са правили до момента“. Може би имаше право. Земеделците пак обработват почвата и отглеждат растения, но технологията е коренно различна от това, което са правили до момента. А в нашата технология няма нито един неорганичен продукт. Когато наскоро се чухме отново, му казах, че вече не приемам това негово мнение, и че е важно производството да се преосмисли и да се започне от основите. Защото не може да надграждаш нищо върху стари и прогнили основи. Няма как с един добавен препарат да промениш добива. А добивите са това,  към което всички се стремим.

Всички продукти на Амитица са напълно щадящи. Сега казват, че ще се селекционират устойчиви сортове на изначално защитени растения от болести. Но селекционерите не могат да се справят с неприятелите. В Амитица разполагаме с прецизни стратегии срещу неприятелите, като обхващаме всички стадии на развитието им. С тях постигаме не само решаване на проблема тук и сега. Постигаме цялостно свеждане на неприятелите под прага на икономическата вредност. При всички неприятели.

Портфолиото и концепциите на компанията, представи Кристина Мурджева, част от екипа на Амитица.

Като при всяко начало е естествено хората да се плашат от Зелената сделка, от това какво предстои и какво трябва да се направи. Да, хубаво е да намалим пестицидите и минералното торене, но основният въпрос е как да се случи това. Най-честият въпрос, които задават земеделските производители е как може това да се постигне на практика. Като изключим административните спънки и огромната административна тежест, останалата чисто производствена част, се пада на хора като нас в Амитица, които имат опита и знанията да помагат на производителите.

Ние, в Амитица, сме хора с мисия и желание да направим промяна в начина, по който се отглеждат всички култури. И като казвам всички, говоря и за големи площи и за малки площи. Няма значение дали имате два реда зеленчуци във вашата градина и ги отглеждате за лична консумация, или става въпрос за производство на зърнено-житни култури на стотици хиляди декари. Стига да имаш знанията и уменията да го правиш. Ние сме компания, която има много добри партньори. Производители на световно ниво от различни европейски държави. Те ни гласуват своето доверие вече 2 десетилетия. Всички продукти, които предлагаме на пазара в България са регистрирани в Българска агенция по храните. Те могат свободно и безпроблемно да се ползват от земеделските производители. Подбираме продуктите си така, че те да са с възможно най-високото качество на пазара, с най-високите стандарти и постижения на науката.

Какви са предизвикателствата пред земеделците в контекста на Зелената сделка? Това са увеличаващите се цени на торове и препарати. Засушаванията и променящите се климатични условия. Забраняват се много химически препарати и активни вещества. Влизат в сила различни рестрикции по европейските мерки за финансиране.

Човекът със своята дейност и прекомерната употреба на синтетични торове и препарати създава лоши условия за живот и земеделие на следващото поколение. Можем ли да обърнем този процес? Разбира се, че можем. Въпрос е на добра воля от наша страна. Микроорганизмите са част от тази цялостна стратегия. Внасянето им в почвата със съответното знание как това да става най-добре, води до добра рентабилност, повишаване на почвения потенциал и запазването на всички активи на почвата за следващите поколения.

Амитица предлага регистрирани инсектициди и фунгициди, одобрени и за биологично производство. Това е изключителна рядкост на пазара. Имаме и един много интересен сегмент, който се нарича вирусни инсектициди.

Предлагаме пълни технологии за абсолютно всички култури. Може би емблемата на нашата компания е Нимазал ТС. Предлагаме много микробиални препарати. Идеята на тези азотфиксиращи и PК-разграждащи организми е да намалим като цяло торовите норми на минералното торене. Което е една от целите на Зелената сделка.

Дали е по-скъпо да правиш биологично земеделие? Не, не е по-скъпо, но трябва да знаеш как да го направиш и да правиш правилните неща.  Природата е съвършена, а препаратите, с които работи Амитица използват силата на природата. За всеки неприятел или болест имаме естествени врагове, каза в заключение на презентацията Здравка Смиленова.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X