Ще има целеви прием за напояване по подмярка 4.1

На днешното си заседание членовете на Комитета по наблюдение на ПРСР гласуваха окончателния вариант на критериите за допустимост, по които ще бъдат одобрявани проектите за напояване в предстоящия прием по подмярка 4.1 от ПРСР 201402020 г. Самият прием ще бъде отворен в периода май-август индикативно.

Една от приетите промени днес е, че царевицата получава допълнителни 10 точки и проектите за напояване на царевица ще се ранкират наравно с чувствителните култури.

Увеличен е и таванът на проектно предложение до 450 000 евро.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X