Лидерите на ЕС искат да превърнат продоволствената сигурност в основен приоритет за стратегическата програма за периода 2024-2029 г.

Очаква се лидерите на ЕС да поставят продоволствената сигурност в центъра на селскостопанската политика на блока през следващите пет години, според изтекъл проект на стратегическата програма на ЕС.

Програмата определя приоритетите на Европа за мандата 2024—2029 г., като предоставя насоки на институциите на ЕС, и ще бъде приета от 27-те държавни и правителствени ръководители по време на заседанието на Европейския съвет на 27—28 юни.

Вътрешният документ, създаден на 27 март, предшества последния обмен между лидерите на ЕС и посочва продоволствената сигурност като ключов приоритет за „просперираща и конкурентоспособна Европа“, въпреки че въпросът почти не се обсъжда на срещите на върха на ЕС през последните години.

„Гарантиране на нашата продоволствена сигурност чрез динамичен селскостопански сектор“, гласи една от точките в проекта.

Текстът от две страници не се позовава изрично на устойчивостта на селскостопанския сектор или опазването на околната среда, въпреки че дава приоритет на „подготовката за новите реалности, произтичащи от изменението на климата“.

От устойчивост към сигурност

Този първоначален проект бележи отклонение от приоритетите за 2019 г., които включваха „насърчаване на устойчивото селско стопанство“ и „призоваване на всички държави от ЕС да продължат напред и да засилят действията си в областта на климата“.

В отговор на широко разпространените протести на фермерите в целия ЕС Европейската комисия вече отложи или отстъпи от някои от плановете си за подобряване на устойчивостта на селскостопанския сектор през последните месеци.

Фаустин Бас-Дефосез, директор по здравеопазване, природа и околна среда в Европейското бюро по околна среда (EEB), описа липсата на устойчиво земеделие в изтеклия дневен ред за 2024 г. като „дълбоко тревожна“.

„Като дават приоритет на „продоволствената сигурност“ пред устойчивостта в селското стопанство, лидерите на ЕС пренебрегват реалността, че изменението на климата и природните бедствия представляват най-големите заплахи за нашата продоволствена сигурност“, предупреди тя.

Проучване, поръчано от земеделската комисия на Европейския парламент, установи, че макар наличието на храни в ЕС „по принцип да не се счита за изложено на риск“, блокът разчита твърде много на внос от намалена група доставчици на фуражи и торове.

Според доклада тези зависимости, изострени от несигурната геополитическа ситуация и изменението на климата, могат да застрашат дългосрочната устойчивост на хранителната система на ЕС.

Проучването обаче също така установи, че устойчивите земеделски практики, като биологичното земеделие и насърчаването на по-ниска консумация на животински продукти, могат да намалят нуждата на блока от внос.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X