Кампания 2024 още е в очакване на промени в закони, едва днес започва да се отпушва

Както наскоро писахме Кампания 2024 по заявяване на площи за подпомагане и очертаваме тази година върви толкова тегаво, че може и да надмине миналогодишния рекорд, когато беше удължена до 21 юли 2023 година.

За сегашния й старт и дума не беше продумана от МЗХ в първите четири месеца на годината. Това странно мълчание към фермерите кога ще очертават нивите си едва вчера беше леко нарушено, когато беше промълвено, че част от мотивите за несвършена добре работа и освобождаването на земеделския министър Кирил Вътев се дължат и на забавената кампания.

И едва днес виждаме, че се дава някакво начало на процеса, за да може да се отпуши Кампания 2024.

Предстои депутатите да обсъдят на първо четене в Комисията по земеделие в парламента бързи промени в Закона за подпомагане на земеделските производители – ЗПЗП.

Законопроектът за подпомагане на земеделските производители трябва да осигури шанс да се одобрят и договорират проектите по Плана за възстановяване и устойчивост, както и да се удължи помощта за акциза върху газьола до 2026 г.

В проекта за изменение и допълнение на ЗПЗП са залегнали и  директните плащания, за да бъде отворен най-накрая прием на заявленията да подпомагане относно условията и правилата за отпускане на директна подкрепа.

Трябва да станат ясни и публикувани официално методиките и заповедите на министъра за одобряване на правилата.

По направлението „Инвестиции в технологична и екологична модернизация“, което е с бюджет 381 млн. лв. и направлението за центрове за подготовка за предлагане на пазара на плодове и зеленчуци“, с бюджет 18 млн. лв., знаем, че бяха постъпили доста над 4000 проекта. До края на април ДФЗ трябва да приключи оценката им, за да започне сключването на договори.

Казано с точност след като приключи приемът по процедурата за Инвестиции в технологична и екологична модернизация по Националния план за възстановяване и устойчивост бяха подадени общо 4 358 проекти предложения на средна стойност 430 хил. лева. А общата стойност на всички подадени проектни предложения надхвърля 1,8 млрд. лв.

Данните от приключилия прием показаха, че заявената субсидия по процедурата е 3 пъти повече от определения бюджет по направлението, по което общият размер на безвъзмездната финансова помощ (БФП) възлиза с точност на 318 048 200,30 лева без данък върху добавената стойност (ДДС) и със средства от държавния бюджет, които възлизат на допълнителни 63 609 639,28 лв.

За дефиницията активен земеделски стопанин се предлага да се официализира, че доходите от селскостопанска дейност трябва да съставляват вече най-малко  10 на сто от общия доход на стопанството.

А за годишния размер на директните плащания ще се изисква да бъде минимум 2% от общите приходи на мястото на изискването досега годишният размер на директните плащания да е минимум 5 на сто от общите приходи, получени от неселскостопански дейности през най-близката данъчна година, за което са налични такива доказателства..

Диана Ванчева

 

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X