Забранени пестициди все още присъстват във вносните храни

Въпреки забраната им в ЕС, шест токсични за репродукцията пестициди, включително тиаклоприд и манкозеб, все още присъстват във вносните храни. Други два пестицида все още не са забранени, защото ЕС се бави. PAN Europe отправи писмо до Европейската комисия, призовавайки я да гарантира, че всички токсични за репродукцията пестициди са забранени и не са разрешени остатъчни вещества в храните.

Съгласно Регламента за пестицидите европейските граждани и околната среда не трябва да бъдат излагани на вещества, които увреждат нероденото дете и/или репродуктивните функции на хората. Тези вещества са класифицирани като „токсични за репродукцията“. Те могат да бъдат разрешени само ако не може да се очаква контакт с хора, което никога не се случва на практика. Поради това почти всички токсични за репродукцията вещества вече са забранени в ЕС. Гражданите на ЕС обаче все още не са напълно в безопасност от тях. Въпреки че ЕС забранява употребата на тези пестициди и наличието на остатъци от тях в продукти, отглеждани в ЕС, той позволява на вносни продукти от трети държави да съдържат остатъци от такива вещества.

Таблица: Забранени от ЕС токсични за репродукцията активни вещества с откриваеми остатъчни вещества в хранителните продукти

Наименование на веществото

Класификация на опасностите (дата)

Дата на забрана на ЕС

Изопиразам

Токсичен за репродукцията (2020)

08/06/2022

Манкозеб

Токсичен за репродукцията (2019)

04/01/2021

Ципроконазол

Токсичен за репродукцията (2015)

31/05/2021

Ципроконазол

Токсичен за репродукцията (2015)

31/05/2021

Тиаклоприд

Токсичен за репродукцията (2015)

03/02/2020

Глуфосинат

Токсичен за репродукцията 31/07/2018

Карбендазим

Токсичен за репродукцията (2019)

30/11/2014

Това се дължи на прилагането на двойни стандарти между храните, произведени в ЕС, и храните, произведени в трети страни, по отношение на регулирането на разрешените нива на остатъчни вещества в храните на ЕС. Тази ситуация е неприемлива и противоречи на правото на ЕС по много начини. Тя създава „двоен стандарт“, който излага на риск здравето на местните общности и биологичното разнообразие от вноса от трети държави. Той също така излага на риск потребителите в ЕС чрез вносни храни. И накрая, поставя земеделските стопани в ЕС в нелоялна и неизгодна пазарна конкуренция. PAN Europe писа до Европейската комисия с искане да сложи край на тази практика и да гарантира, че в храните не се допускат остатъци от забранени от ЕС вещества.

Два токсични за репродукцията пестицида все още са разрешени в ЕС

Друг източник на безпокойство, изразен в писмото, е, че някои токсични за репродукцията пестициди продължават да бъдат на пазара на ЕС, докато техните остатъци са разрешени и открити в храните. Това е в противоречие с изискването за „липса на контакт с хора“ на Регламента за пестицидите. Такъв е случаят с флурохлоридон и диметоморф, които бяха класифицирани като токсични за репродукцията съответно през 2018 г. и през 2019 г. Съвсем наскоро, през 2023 г., диметоморф беше определен от Европейския орган за безопасност на храните („ЕОБХ“) като ендокринен разрушител за хора и нецелеви организми. Срокът на одобрението му изтече през 2017 г., но продължава да се удължава година след година от Европейската комисия. Одобрението за флурохлоридон изтече през 2020 г. и оттогава употребата му е удължена.

През март 2024 г. държавите членки на ЕС, окончателно приеха предложение на Европейската комисия за забрана на диметоморфа. И все пак, тази забрана ще се случи напълно едва след 18 месеца поради приемането на по-дълги преходни и гратисни периоди от тези, предвидени за такива токсични пестициди в регламента. Междувременно селскостопанските работници, жителите на селскостопанските зони,  и европейските потребители продължават да бъдат изложени на тези опасни вещества. Европейската комисия трябва да пристъпи към неподновяване на флурохлоридон без по-нататъшно забавяне и да направи забраната му незабавно ефективна. Последното трябва да се отнася и за диметоморфа.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X