Български фермерски съюз иска създаването на гаранционен фонд за щети в земеделието

С писмо до министъра на земеделието Български фермерски съюз поиска създаването на гаранционен фонд за щети в земеделието. Повод за това са градушките, които наскоро унищожиха реколтата на много места в страната.

В подобна трудна ситуация, земеделските производители имат нужда именно от навременна помощ и съдействие, се казва в становището на БФС.

По повод подобни непредвидени и злополучни събития и предвид реалната воля за ефективно решаване на проблемите в агро сектора, която виждаме във Ваше лице, бихме искали да положим началото на един конструктивен диалог между Министерство на земеделието и храните и бранша, чрез който заедно да успеем да създадем работеща система за обезщетение и на тези земеделски стопани, чиито загуби са в количество и качество водещо до невъзможност за реализация на продукцията, макар и да не са претърпели 100 процента щета и пропаднали площи.

 

През последните години наблюдавахме не малко щети, причинени от неблагоприятни климатични събития, в резултат на които голяма част от българските фермери изпаднаха в изключително затруднено положение, а част от тях дори преустановиха земеделските си дейност. Бихме желали съвместно с Вас да изработим ефективен механизъм, посредством който да се осигури защита на всички стопани, претърпели подобни загуби, като почерпим опит от колегите си в Европа. Част от възможните решения за преодоляване на проблемите са създаване на специален гаранционен фонд от държавата или по примера на Австрия – солидарна застрахователна система, с процентно участие в застрахователната вноска, както от земеделските стопани, така и от държавния бюджет.

Вярваме, че чрез съвместни усилия и иновативни подходи можем да изградим устойчиво и ефективно решение на поставения проблем, което ще бъде конструктивна стъпка за подпомагане на селското стопанство в България.

 

С Уважение

Георги Стоянов –

председател на Български фермерски съюз

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X