Защо швейцарските фермери излязоха на протести

Селското стопанство на Швейцария се очаква да получи общо 13,67 милиарда швейцарски франка (15,13 милиарда долара) за периода 2026-2029, което е с 2,5% по-малко, отколкото за периода 2022-2025. Федералният съвет (изпълнителната власт) откри консултацията за таваните на селскостопанските разходи. Намалението с 347 милиона швейцарски франка се дължи главно на мерките за намаляване на разходите, решени от Федералния съвет като част от бюджета за 2024 г., се казва в прессъобщение на правителството.

Ще бъде предоставена по-голяма подкрепа за адаптиране на селскостопанското производство към последиците от изменението на климата. По този начин ще бъдат отделени повече ресурси за структурни подобрения в селското стопанство (+ 86 милиона швейцарски франка), както и за отглеждане на устойчиви на болести култури и сортове и устойчива растителна защита (+ 24 милиона швейцарски франка). Необходимите средства ще бъдат преразпределени от „Директни плащания“ (-92 милиона швейцарски франка) и „Производство и продажби“ (-18 милиона швейцарски франка).

Таваните на разходите са максималните суми, определени от Парламента за бюджетни кредити, предназначени за определени разходи в продължение на няколко години. Окончателните бюджетни кредити трябва да бъдат поискани всяка година в бюджета и одобрени от Парламента.

 

Швейцарското правителство въвежда нова политика за по-зелено земеделие

Правителството представи новата си селскостопанска стратегия за 2022-2025 г., която има за цел да свие екологичния отпечатък на сектора.

Основният фокус на предложената стратегия е борбата със замърсяването на околната среда и намаляването на количеството ресурси, използвани в земеделието.

За да направи това, правителството вдига летвата за фермерите, които искат да се класират за субсидии. Например, то иска максималното количество тор, което може да бъде разпределено на хектар, да бъде намалено от 3% на 2,5% от общата площ. Изборът на разрешени продукти също ще бъде ограничен и контролът ще стане още по-строг.

Ще бъдат предложени финансови стимули, за да се насърчат земеделските стопани да използват по-малко пестициди. Тези, които се справят без хербициди, инсектициди или фунгициди, ще получат повече пари.

Правителството предлага фермерите също да заделят повече земя, за да насърчат биоразнообразието. Федералните власти ще плащат повече на онези фермери, които оставят кравите си да пасат или предоставят специални услуги за биоразнообразие например.

Правителството на Швейцария също така иска фермерите да намалят емисиите на азот и фосфор. Правителството предлага обвързващи цели: намаляване с 10% до 2025 г. и с 20% до 2030 г. от сегашните нива. Това е проблем, тъй като швейцарските фермери прилагат повече тор на полетата си, отколкото растенията могат да абсорбират. Излишният азот се натрупва в почвата и се просмуква в подпочвените води като нитрат.

Общият бюджет на предложението, който обхваща периода 2022—2025 г., се оценява на 13,8 милиарда швейцарски франка.

През 2017 г. в Швейцария е имало около 51 620 ферми. Селскостопанският сектор представлява по-малко от 1% от брутния вътрешен продукт на страната.

Швейцария внася между 40% и 50% от храните и икономиката й зависи до голяма степен от износа.

Сега предложената реформа ще бъде внесена в парламента за по-нататъшно обсъждане. Най-късно през ноември ще бъдат гласувани и два референдума срещу пестицидите.

Селското стопанство играе многостранна роля в швейцарската икономика и политика. Страната е известна със своите млечни продукти, сирене и шоколадова промишленост, които силно разчитат на местни съставки. Докато фермерите се хвалят с политическо влияние, селското стопанство не е точно двигателят на швейцарската икономика.

Швейцарското правителство изчислява, че селското стопанство допринася с по-малко от 1% към БВП, като през 2022 г. приходите възлизат на 12 милиарда швейцарски франка (13,7 милиарда долара). Това е ниско в сравнение с други европейски нации. В Италия, Франция, Полша и Испания селското стопанство представлява повече от 2% от БВП. В Германия, която подобно на Франция е изправена пред големи фермерски вълнения, тя е под 1%. Германия, подобно на Швейцария, е внесла повече храни през 2022 г., отколкото е изнесла като стойност.

В швейцарската икономика селското стопанство се характеризира с фокус върху висококачествени, специални продукти, като фермерите се придържат към строги стандарти за качество и устойчиви практики. Животновъдството – предимно производството на говеждо месо и млечни продукти – представлява половината от приходите, генерирани в този сектор, докато растениевъдството представлява малко над една трета.

Промените в използването на земята, стимулирани от правителството, доведоха до преминаване от интензивно към екстензивно земеделие. Биологичното земеделие нараства, като почти една на всеки шест ферми е органична през 2022 г., което е почти два пъти повече от средното за Европа. Големите швейцарски търговци на дребно като Coop и Migros са най-големите канали за дистрибуция на местни селскостопански продукти от всякакъв вид.

Селскостопанската политика се стреми да постигне баланс между нуждите на земеделските стопани, потребителите и околната среда. Но фермерите – които представляват около 1,78% от работната сила (или 148 000 души) – смятат, че получават сурова сделка. Оплакванията включват нарастващите производствени разходи, регулаторната тежест на зелените политики, конкурентния натиск на споразуменията за свободна търговия и схващането, че търговците на дребно поставят допълнително висок марж, особено при биологичните стоки.

„В Швейцария споразуменията за свободна търговия и неравнопоставените  отношения на пазара поставят цените под постоянен натиск, а земеделският труд не се заплаща справедливо“, оплаква се френскоговорящият швейцарски фермерски съюз Uniterre на своя уебсайт.

„Искаме земеделските стопани да имат справедлив дял от цената на дребно и – както всички други етапи от веригата на стойността – да могат да прехвърлят допълнителните си разходи“, съгласява се Мартин Руфер, директор на Швейцарския съюз на фермерите (SBV), който представлява интересите на земеделските производители и служи като виден глас в политическите дискусии.

„През последните две години производствените цени се повишиха твърде малко, за да могат допълнителните разходи да бъдат прехвърлени изцяло, каза Руфер . Следователно са необходими допълнителни корекции на цените от 5% до 10%.“

Фермерите също се чувстват неадекватно компенсирани за нарастващия списък от производствени изисквания, отбелязва той. Икономическото положение на швейцарските фермери не е добро  и в много случаи несигурно. Семеен работник, който работи на пълен работен ден във фермата, печели средно 56 100 швейцарски франка годишно, много по-малко, отколкото в други професии. „В резултат на това в много ферми един човек все още работи извън дома, за да издържа семейството“, пише той.

Политическият пейзаж на Швейцария отразява значението на селското стопанство чрез различни политики и институции. Швейцарските фермери „са значително по-добре подкрепени, отколкото в страните от ЕС“ с „по-високи директни плащания“ и „по-силна митническа защита“, посочва депутатът от Зелените Килиан Бауман, който е и президент на Асоциацията на малките фермери (VKMB).

Швейцарското правителство активно подкрепя селското стопанство чрез субсидии и политики, които насърчават устойчивите земеделски практики и поддържат живописните пейзажи, които характеризират страната. Парламентът пощади селското стопанство от бюджетни съкращения, а правителството запази възстановяването на данъци върху горивата за фермерите непокътнато.

Фермерите имат опора в парламента. Броят на представителите с корени в този селскостопански сектор се увеличи от 12 на 20 след федералните избори през октомври 2023. Като се има предвид всичко това, швейцарските фермери се радват на сравнително по-високо ниво на защита в областта на политиката, отколкото техните европейски колеги, според антрополога и специалист по земеделие Жереми Форни.

„Както чрез парламента, така и чрез системата на пряка демокрация има принцип на подкрепа за фермерите, каза Форни, който преподава в университета в Нюшател. Това отслабва натиска, но не отменя процесите. Ето защо виждате подобни разкази и дискурси с тези във Франция: как се фиксират цените на пазара, претоварване с бюрокрация. Подобни са проблемите в цяла Европа“.

Част от проблема е, че глобализираните хранителни системи са концентрирали властта си в големите супермаркети, които контролират както достъпа до пазара, така и до потребителите. Това не е нещо, което по-голямата прозрачност за това как се определят цените и как се договарят цените, може да реши. Повечето хора са заключени в система, в която зависят от супермаркетите, за да купуват хранителни стоки.

Друг аспект на проблема са селскостопанските политики през 2000-те години. Земеделските производители, за съжаление, бяха сведени до обикновени изпълнители на решения, с преобладаващ акцент върху поставянето на отметки върху квадратчета на документите,  според Форни. Това доведе до конфликт между политиките, които спомагат за опазването на околната среда, и земеделските стопани.

„Въпросът за смисъла е напълно забравен“, казва Форни, който също така ръководи изследователския център CEDD-Agro-Eco-Clim, фокусиран върху устойчивите агроекологични системи. „Фермерите просто стават изпълнители на решения. Става въпрос само за отмятане на кутийки в документи. Дали намираш, че има смисъл или не, никой не се интересув.“

„Безредиците в Швейцария, казва Руфер, показват, че има голям натиск в сектора“.

Доходите намаляват

Спадът от 1,3% през 2022 г. бележи първия път от 2015 г. насам, когато средните доходи в сектора на швейцарското земеделие са намалели, се казва в доклад на швейцарското правителство .

Преди спада през 2022 г. средните заплати в сектора са нараснали от 2015 г. с 32% до 80 709 швейцарски франка годишно. Налице е обаче и голямо несъответствие в доходите поради географските и климатичните условия и образованието на земеделските стопани.

Средно добре образованите мениджъри на ферми печелят значително повече от тези с по-ниско образование – доходите им са се увеличили повече през последните години.

Доходът зависи и от формата на земеделие, като някои видове производство са по-доходоносни от други.

И накрая, размерът на стопанството също има значение, като по-големите стопанства обикновено генерират по-високи доходи.

По-ниски заплати, отколкото в други сектори

Средно фермерите печелят 17 франка на час, по-малко от работниците във вторичния сектор. Приходите също са по-ниски, отколкото във ветеринарната медицина, преработката на месо или мляко, транспорта или кетъринга.

В непланинските части на страната обаче фермерите печелят повече, отколкото в тези професии, с изключение на ветеринарните хирурзи и механиците на селскостопанската техника.

Земеделските стопани също получават доходи от неземеделски дейности. Те представляват около 31% от общия доход. През 2022 г. повече от половината от всички жени, работещи в селското стопанство, също са били наети и на друга платена работа извън професията.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X