По какви ставки ще се изплати „украинската помощ“

Размер на помощта за едно животно ЕПЖ, ДПЖ:
– млечни крави, включени в развъдни програми – 230 лв.
– млечни крави – 160 лв.
– говеда в планински райони – 160 лв.
– месодайни крави – 150 лв.
– месодайни крави, включени в развъдни програми – 200 лв.
– крави от застрашени от изчезване породи – 200 лв.
– биволи – 230 лв.;
– овце и кози, включени в развъдни програми – 35 лв.
– овце и кози в планински райони – 27 лв.
– овце майки и/или кози майки, за животните по Преходна национална помощ за овцемайки и/или кози-майки, обвързана с производството (ПНДЖ 3) – 27 лв.
– овце и кози от застрашени от изчезване породи – 27 лв.
Размер на помощта за едно пчелно семейство:
-пчелно семейство – 10 лв.

Размер на помощта за плодове и зеленчуци, винени лозя, маслодайна роза и тютюн:
– ябълки, круши, кайсии/зарзали, праскови/нектарини, череши/вишни, ягоди, малини, сливи и десертно грозде (в т.ч. и площите по Интервенциите за обвързано с производството подпомагане на доходите за плодове и зеленчуци в планински райони) – 1 260 лв./ха;
– домати полски, краставици полски, корнишони, патладжан (в т.ч. и площите по Интервенциите за обвързано с производството подпомагане на доходите за плодове и зеленчуци в планински райони) – 1 370 лв./ха;
– пипер полски (в т.ч. и площите по Интервенциите за обвързано с производството подпомагане на доходите за плодове и зеленчуци в планински райони) – 1 700 лв./ха;
– картофи – 1 320 лв./ха.
– лук, чесън (в т.ч. и площите по Интервенциите за обвързано с производството подпомагане на доходите за плодове и зеленчуци в планински райони) – 1 320 лв./ха;
– моркови, зеле, дини и пъпеши (в т.ч. и площите в по Интервенциите за обвързано с производството подпомагане на доходите за плодове и зеленчуци в планински райони) – 1 200 лв./ха;
– домати оранжерийни, пипер оранжериен, краставици оранжерийни, ягоди оранжерийни, малини оранжерийни:
-за домати оранжерийни, пипер оранжериен, краставици оранжерийни, ягоди оранжерийни, малини оранжерийни отглеждани в отопляеми оранжерии – 30 000 лв./ха
– за домати оранжерийни, пипер оранжериен, краставици оранжерийни, ягоди оранжерийни, малини оранжерийни отглеждани в неотопляеми оранжерии – 3 000 лв./ха ;
– винено грозде – 400 лв./ха;
– маслодайна роза – 880 лв./ха;
– тютюн – 550 лв./ха.

Размер на помощта за пшеница, царевица, ечемик, слънчоглед и рапица:
– за земеделските стопанства, които са заявили площи до 300 ха включително – подпомагането е по 100 лв./ха;
– за земеделските стопанства, които са заявили площи над 300 ха до 600 ха включително – подпомагането е по 100 лв./ха за първите 300 ха включително, и по 50 лв./ха за площите над 300 ха.
– за земеделските стопанства, които са заявили площи над 600 ха – до 1 000 ха включително – подпомагането е по 100 лв./ха за първите 300 ха включително, по 50 лв./ха за площите над 300 ха до 600 ха включително и по 25 лв./ха за площите над 600 ха до 1 000 ха включително;
Максималният размер на подпомагане за един кандидат в сектор „Зърнопроизводство“ е до 55 000 лв.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X