Земеделските стопани имат задължение до 1 юли да подадат Годишен отчет за дейността (ГОД) за осъществяваната от тях стопанска дейност

Земеделските стопани и през настоящата година имат задължение до 1 юли да подадат Годишен отчет за дейността (ГОД) за осъществяваната от тях стопанска дейност.
Такъв ангажимент имат и физически лица, които извършват стопанска дейност, т. е реализират продукти или услуги на пазара (без тези, които произвеждат продукти за собствено потребление).
Отчетът, който се попълва от земеделските производители, е “Годишен отчет за дейността на предприятията, несъставящи баланс и физическите лица, осъществяващи стопанска дейност” (НФ1).
През 2024 година продължaва да функционира изграденият от НСИ и НАП единен вход за подаване на годишните отчети за дейността, съгласно съвместната Заповед за определянето на реда, начина и сроковете за подаване на годишния отчет за дейността на задължените лица (респонденти).
Пълна информация може да намерите в раздел Годишна отчетност за дейността на предприятията 2023. https://nsi.bg/bg/node/20946/

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X