Втори транш по „украинската помощ“ тази година няма как да има без преструктуриране на държавния бюджет

Служебният кабинет осигури необходимите допълнително 235 млн. лв за изплащане на очакваната, и съвсем справедливо, т.нар. украинска помощ – първи транш, цялата в размер от порядъка на 290 млн. лв. 155 млн лв бяха осигурени за сметка на трансфера от централния бюджет за Сметката за средствата от Европейския съюз на ДФЗ за 2024 г. С това преструктуриране на средствата на практика се отписаха плащания по ПРСР в общ размер на 340 млн. лв, от които 185 млн лв европейски средства. Това засяга земеделските стопани, които очакват разплащания по договорите си за инвестиции по различни мерки по ПРСРС. Отделно остава темата ще има ли отчисления и колко от ПРСРС по правилото №+3.
80 млн лева са от централния бюджет и по никакъв начин не засягат други интереси на земеделските стопани по очаквани плащания.
Използването на същия механизъм, по който се плати първия транш, за плащане на втория, предвиден за септември, е невъзможно. В момента няма никакви остатъци по бюджета на Държавен фонд земеделие, нито възможности за трансформиране на европейски компоненти.
Единственото решение би могла да бъде актуализация на бюджета през Народното събрание. Кумулативно става дума за средства от порядъка на 600 млн. лв.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X