30% спад на цените на зърнените култури спрямо миналата година

Индексът на цените на производител в селското стопанство за първото
тримесечие на 2024 г. се понижава с 20.5% спрямо същото тримесечие на 2023 г. в резултат на спад на индекса на цените на продукцията от растениевъдството с 27.3% и на продукцията от животновъдството – с 2.1%.

Спрямо предходната година цените на селскостопанската продукция отбелязват спад с 8.3%, като в растениевъдството те се понижават с 11.7%, а в животновъдството се увеличават с 1.0%.

През първото тримесечие на 2024 г. спрямо същия период на 2023 г. е
регистриран спад в цените на зърнените култури с 30.0%, и в цените на техническите
култури – с 15.9%, в резултат на намалението на цената на меката пшеница – с 30.4%, и на слънчогледа – с 20.6%.

Спрямо същото тримесечие на 2023 г. цените на живите животни нарастват със
3.9% в резултат на нарастването на цените на едрия рогат добитък с 4.0%, и на
бройлерите – с 8.4%. При продуктите от животновъдството е регистрирано намаление
на цените със 7.8%, което е в резултат на понижението на цените на млякото от
дребен рогат добитък – с 5.5%, и на цените на кокошите яйца за консумация – с 9.9%.

През първото тримесечие на 2024 г. спрямо 2023 г. по-ниски са цените на
зърнените култури – с 13.5%, в резултат на спада на цените на меката пшеница с
14.5%, а при техническите култури намалението е в размер на 4.1%, в резултат на
намалението на цените на маслодайния слънчоглед със 7.1%. Цените на зеленчуците
и плодовете нарастват с 11.3%, като картофите отбелязват ръст от 3.4%.
В животновъдството през първото тримесечие на 2024 г. спрямо 2023 г. цените
на живите животни се понижават с 0.8%, в резултат от намалението на цените на
свинете с 4.9%. Цените на продуктите от животновъдството отбелязват ръст от 2.8%,
което е в резултат на увеличението на цените на кравето мляко – с 4.2%, и на
кокошите яйца за консумация – с 1.2%.

Индекси на цените на продуктите и услугите за текущо потребление в
селското стопанство

Индексът на цените на продуктите и услугите за текущо потребление вселското стопанство за първото тримесечие на 2024 г. е по-нисък с 6.8% спрямо същото тримесечие на предходната година и с 4.3% спрямо 2023 година.

През първото тримесечие на 2024 г. спрямо съответното тримесечие на 2023 г. е отчетено повишение в цените на: посевния и посадъчния материал – с 6.1%, електроенергията и горивата – с 1.6%, продуктите за растителна защита – с 16.0% и ветеринарномедицинските продукти – с 4.9%. Намаляват цените на: минералните торове – с 32.2%, , и фуражите – с 8.1%.

Спрямо 2023 г. е отчетено повишение в цените на: посевния и посадъчния материал – с 5.8%, продуктите за растителна защита – с 18.1% и ветеринарномедицинските продукти – с 2.9%. Намаляват цените на: електроенергията и горивата – с 0.6%, минералните торове – със 17.8%, и фуражите – с 5.9%.

 

 

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X