Студенти от ЛТУ се запознаха с биологичната растителна защита в Моравско село

В биоферма Моравско село на учебно посещение бяха студенти трети курс от Лесотехнически университет София, специалности „Агрономство“ и „Растителна защита“.

Посещението е част от практиката на студентите по „Ентомология, Фитопатология и Селекция и семепроизводство“, но те са запознати с биологичното производство, понеже този семестър са изучавали дисциплината „Основи на биологичната борба“.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X