Проектът на наредба за изменение на Наредба 12 е публикуван за обществено обсъждане до 21 юни

Проектът на наредба за изменение на Наредба 12 от 2023 г. за условията и реда за употреба на продукти за растителна защита, вече е публикуван за обществено обсъждане до 21 юни т.г.

В него е предвидено премахването на алинея 8 в чл. 11, която гласи:

За целите на самоконтрола земеделските стопани изследват поне една растителна проба от всеки вид земеделска продукция за остатъци най-малко от приложените върху нея пестициди през предходната и текущата година, непосредствено преди прибиране на реколтата, и предоставят лабораторните резултати от анализ на следващите участници от агрохранителната верига.

След обсъждането, което ще приключи на 21 юни, фермерите се надяват да бъдат освободени от ангажимента да изследват растителни проби от всички култури, които отглеждат, за остатъци от пестициди.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X