Растениевъдство

Ниските температури не увреждат спящите растения. В някои години като миналата, а и тази, високите за сезона температури в края на зимата могат да...
Бавното и контролирано действие гарантира максимално усвояване на хранителните елементи без замърсяване на околната среда Производителите на минерални торове постоянно подобряват своите продукти с цел...
Българските агрономи вече имат своята професионална организация. Националната асоциация на професионалните агрономи (НАПА) вече е официално регистрирана според законите на Република България и започва...
Стойчо Ангелов e земеделски производител от с. Симеоновец, Пазарджик. Той отглежда 25 дка крушова градина, която влиза в петата си година. В градината е...
Случва се така, че семената от една и съща партида, както се казва, от една торба в едно поле дават мощни здрави растения и...
В произхода на растението са обусловени високите му изисквания към топлинния и светлинния режим. Днес в света, в това число и у нас, са...
Добивите се формират и в зависимост от природните условия по време на вегетацията на културата Добивите на царевицата у нас са доста колебливи. Производителността на...
Регенеративното земеделие набира популярност в цял свят. От дългия списък от ползи, които носи за земеделските стопани, до способността му да се бори със...
Правилната работа с препаратите за растителна защита е важна за земеделските стопани, за да не бъдат санкционирани и да могат успешно да кандидатстват по...
Съгласно изискванията на Наредба № 3 от 31 юли 2017 г. за условията и реда за производство, пускане на пазара, търговия, преопаковане, транспортиране и...
interagri 1/11/23
X
X