Чрез метода CRISPR – редактиране на гени, стартира първият петгодишен проект за получаване на пшеница с ниско ниво на аминокиселината аспаргин

Европейската комисия провежда консултации със заинтересовани страни, които да дадат първоначална оценка на въздействието и пътната карта на политиката за бъдещото законодателство, отнасящо се за растенията, произведени по нови генетични методи. Отзиви и предложения за законодателната инициатива в ЕК ще бъдат приемани до 22 октомври 2021 г.
Ако документът бъде одобрен, ще се предприеме стъпка, която да позволи производството на селскостопански продукти, получени чрез целенасочена мутагенеза и цисгенеза. Целта е да се поддържа високо ниво на защита на здравето на хората, животните и околната среда, да се въведат иновации в агро-хранителната система и да се допринесе за постигане на целите на Европейското зелено споразумение и стратегията „От фермата до трапезата“.
За по-нататъшното развитие и усъвършенстване на инициативата ще се отчита и обратната връзка. Комисията ще обобщи получените становища в доклад, в който ще обясни защо някои предложения ще бъдат приети, а други отхвърлени. Получените отзиви ще бъдат публикувани на уебсайта на Европейската комисия и следователно трябва да отговарят на правилата за обратна връзка.
Междувременно миналата седмица стана известно, че Rothamsted Research в Хартфордшир, Англия, е получил разрешение да проведе серия полски тестове върху пшеница, чийто геном е редактиран. Експериментите в Хартфордшир ще отбележат първите полски опити на пшеница, третирана с CRISPR, както във Великобритания, така и в Европа.
Пшеницата е редактирана, за да се намали нивото на естествено срещащата се аминокиселина аспаргин, която се превръща в канцерогенен акриламид, когато хлябът се пече или препича. Крайната цел на проекта е да произвежда не-ГМО (генетично модифицирана) пшеница, с ултраниско ниво на аспаргин, обяснява ръководителят на проекта проф. Найджъл Халфорд.
„Акриламидът се превърна в много сериозен проблем за производителите на храни след откриването му в храните през 2002 г. Той причинява рак при гризачи и се счита за "вероятен канцероген при хората“, казва проф. Халфорд и допълва: – Ние вярваме, че нивото на аспаргин в пшеницата може да бъде значително намалено, без да се компрометира качеството на зърното. Това би било от полза за потребителите, като намали експозицията на акриламид в диетата им, както и за хранително-вкусовата промишленост, като я стимулира да спазва разпоредбите относно наличието на акриламид в нейните продукти.“
Проектът е планиран за пет години с финал през 2026 г.. Семената ще се сеят през септември-октомври всяка година и реколтата ще се прибира през следващата година.
Използвайки метода CRISPR, учените ще направят малки промени в желания ген – в този случай, за да го премахнат. Първоначално процесът включва генетична модификация за въвеждане на гени в растението, необходими за процеса CRISPR. След извършване на промените ГМ-частта може да бъде отстранена от растенията чрез конвенционални методи за размножаване в продължение на няколко поколения.
Не всички европейски страни обаче са готови да направят дори частични отстъпки по отношение на селскостопанска ГМО продукция. Така например миналата седмица Швейцарският национален съвет удължи мораториума върху отглеждането на генетично модифицирани растения в селското стопанство с още четири години – до 2025 г. Длъжностните лица дори не са разрешили да освободят от мораториума научни изследвания, свързани с т. нар. редактиране на генома (CRISPR) без включване на чужд генетичен материал. Мораториумът върху използването на генното инженерство е въведен в Швейцария от 2005 г. Генетично модифицирани животни и растения там могат да се отглеждат само за научни цели.
Agriland

Публикувана в Растениевъдство

Не можем да повлияем на цените, не можем да повлияем на климата, но можем да влияем на себестойността на продукцията, казва земеделецът от Украйна Михаил Драганчук, практикуващ No-till

Интервю на Петър Кръстев
Украинският земеделец Михаил Драганчук e известен в страната си като пионер на технологията No-till, която практикува повече от десетилетие. Той гостува у нас през септември при един от най-големите привърженици на земеделие без обработка на почвата инж. Ангел Вукодинов, който организира серия от срещи със съмишленици в стопанството си „ВУКИ“ ООД в гр. Съединение за обмяна на опит и запознаване с тънкостите на тази технология. Имах възможността да присъствам на една от тези срещи, за която писах в предишен брой. Тогава разговарях с Михаил Драганчук, който с удоволствие сподели опита си с читателите на „Гласът на земеделеца“.
– Г-н Драганчук, как стигнахте до идеята да преминете към технология без обработка на почвата?
– В постсъветското пространство има голям интерес към запазването на почвата и ефективната икономика, а всичко това съчетава технологията No-till. Просто казано, аз помагам на фермерите по-малко да работят, повече да получават и при това да съхраняват драгоценната почвата.
IMG 1182– Какво представлява за вас No-till?
– No-till е най-щадящата технология за земеделие. Тук не става въпрос само за технология в растениевъдството, а за такава с грижа за почвата. Ако си зададем въпроса защо през последните години нашата почва деградира, на първо място изниква интензивната механична обработка. Тя намалява органичните вещества в почвата и живеещите в нея полезни микроорганизми. А нашата почва е произведена от дейността на микроорганизмите, затова колкото по-малко я безпокоим, толкова по-добре за нея и обитаващата я биота.
– Какъв е размерът на вашето стопанство и на каква част от него прилагате No-till?
– Моето стопанство е 34 хектара. От 2006 година на 100 процента от площта аз прилагам No-till. Път назад няма! Когато ме попитат дали искам да се върна назад, отговарям, че връщането назад означава да закрия стопанството си. Защото No-till ми помага да реша много сериозни проблеми с почвата, като ерозията например. При нас, в Украйна, имаме голям проблем с водната и ветровата ерозия, но също и с работната ръка. Ако днес трябва да намеря хора, които да обработват земята ми, аз няма откъде да ги взема, защото проблемът с кадрите е много голям. А No-till ми позволява и аз да работя по-малко, и да използвам много по-малко работници. Имам лоши каменисти почви, където и слънчоглед не може да се отглежда. Ако ги обработвам, разходите ми ще бъдат много повече от приходите, а с No-till аз влагам минимум разходи.
– Какви култури отглеждате и какви торове използвате?
– Отглеждам зимен ечемик, зимна пшеница, лен, слънчоглед, царевица, кориандър. Използвам торове, които използват всички – сложни, амофос, амониева селитра. Но искам да подчертая, че торове влагам само при зимните култури. При пролетните култури не правя торене, защото от него няма ефект, тъй като при нас няма влага или тя е много малко. Затова аз давам торовете на зимните култури, с разчет и за пролетните, които оползотворяват това, което е останало в почвата от тях. Аз експериментирах и сам стигнах до този извод, който е оптимален за мен.

– Какви средни добиви получавате?
– От зърнените култури получавам 200 – 300 кг/дка, а от лена 100 – 120 кг, от царевицата в добра година от 500 до 1000 кг/дка. Нямаме поливни площи и затова с No-till не губим и малкото влага от валежите при царевицата. От слънчогледа: 150 – 300 кг/дка в различните години, а от неплодородната земя – до 200 кг/дка.
– Критерий ли е за вас високият добив?
– За мен високият добив не е най-добрият критерий. Аз не получавам рекордни добиви, но мога да си позволя да инвестирам в модерна и скъпа техника, да плащам достойни заплати на нашите работници и да плащам конкурентна рента за земята. Познавам хора, които получават високи добиви, но когато завършват годината, джобовете им са празни.
Ние не можем да повлияем на цените, не можем да повлияем на климата, но можем да повлияем на себестойността на продукцията. И това ни дава възможнсот да съхраним почвата, което е много важно. Позволява ни да бъдем ефективни, защото в аграрния бизнес, за разлика от всички останали, където важен критерий е печалбата, важна е не само печалбата, но и състоянието на почвата. No-till ни позволява да съхраним почвата и да запазим нейното плодородие. Практиката за това са покривни култури, с които влияем на подобряване на плодородието.
IMG 1234– Какви покривни култури използвате?
– При нас голям проблем е поникването на покривните култури, защото влагата е малко. Затова експериментираме не само с летни покривни, а и със зимни покривни култури. Важно е цялата есен и зима в почвата да има максимално дълго време живи корени, които са необходими за почвената биота. За тази цел използвам зимна ръж, зимен фий, зимна рапица. Колкото по-голямо е разнообразието от културите, толкова по-добре е за почвата и микроорганизмите в нея.
– Какво трябва да знаят българските земеделци, които са решили да се насочат към No-till технологията. Препоръчвате ли им да я прилагат?
– Виждам, че в България има опит с No-till. Когато говорим за САЩ, че използват No-till, ние казваме – там условията са други. Но като видим, че нашият съсед използва тази технология, започваме да се замисляме. Когато има засушаване и в нашите полета с конвенционално земеделие културите изсъхват, а в неговите полета виждаме зелени култури, е редно да се поучим. Защото резултатите сами говорят. Ето, в стопанството на Ангел Вукодинов виждаме нова техника – комбайни, трактори, което показва, че всичко с икономиката му е наред. Всяка година той идва на конференциите при нас в Украйна, а и сам организира тук свои мероприятия. Това е взаимен обмен и аз не се учудвам, че Ангел има такива резултати. Така че, в България има опит, от който всеки може да се поучи. Най-успешното обучение е, когато самият ти видиш успешното приложение на тази технология.
– Чувал съм наши земеделци да казват – на моите почви земеделие без обработки не може да се прави. Има ли непригодни типове почви за No-till?
– Непригодна за No-till е само земя, непригодна за земеделско използване – заблатени почви, солонци и др. подобни. Там може да бъде пасище. А ако почвата е пригодна за земеделие, тя става и за No-till. Пътувал съм в ЮАР, Аржентина, САЩ, в Татарстан и Украйна… срещал съм се с хора, които смятат, че земята им е непригодна за No-till и трябва да я обработват. А на същата земя съседите им прилагат успешно тази технология.
– Г-н Драганчук, какво ще пожелаете на нашите читатели?
– Желая успех на всички български земеделци. Искам да им кажа да не се боят от технологията No-till. Имат отличен български опит и много добри примери, които вдъхновяват и мен самия!

Публикувана в Растениевъдство
Сряда, 13 Октомври 2021 10:53

Загадките на мастното тяло

Как да се определи степента му на развитие, в зависимост от сезона

А. Охрименко, „Пасека Росии“
През 1958 г. Мурицио разработва метод, който позволява под микроскоп относително бързо да се определи степента на развитие на мастното тяло при пчелите. Оттогава степента на развитие на работните пчели пчеларите подразделят на 5 класа.
ПЪРВА СТЕПЕН НА РАЗВИТИЕ
Мастното тяло е недоразвито, то е толкова прозрачно, че през него ясно прозира хитина на гръбната черупка. Към този клас се отнасят току-що родените пчели, на възраст до 3 дни, а също износените стари или лошо презимували. Тези пчели зле защитават гнездата си, а също почти не посягат към захарната подхранка.
ВТОРА СТЕПЕН
Мастната тъкан е еднослойна, плоска, клетките са синкаво бели, без ясно видими включвания. Това е класът на младите кошерни пчели, занимаващи се с отглеждането на пилото, а също и на добре презимувалите. Лятната активност на този клас пчели е доста слаба, неохотно вземат захарната подхранка, слабо защитават гнездото от крадци.
ТРЕТА СТЕПЕН
Мастната тъкан е еднослойна, с няколко гънки, клетките са бели, закръглени, без добре забележими включвания. Това е класът на относително младите летни пчели, отгледани в благоприятни условия, с много белтъчна храна, неизтощени от отглеждането на пилото. Те добре вземат захарната подхранка и защитават гнездото. Тези пчели са способни да създават значителни запаси от мед.
ЧЕТВЪРТА СТЕПЕН
Мастната тъкан е многопластова, нагъната, клетките са кръгли с добре забележими включвания. Това е класът на анатомичните търтовки, намиращи се в предроево и роево състояние в зависимост от процентното им количество в семейството. Почти не изграждат пити, лятната активност е слаба, защитават гнездата при необходимост добре. Да се изведат от това състояние и да преминат в третото е възможно чрез белтъчен глад, натоварване със спешна работа – разширяване на гнездото, преместване на рамките, премахване на запечатаното пило, а също усилване на преработката на захарната подхранка, замърсяване на гнездото и др.
ПЕТА СТЕПЕН
Мастната тъкан е многослойна, с многобройни гънки, клетките са големи, кръгли, жълти на цвят, запълнени с включвания. Това е класът на физиологичните търтовки, снасящи неоплодени яйца. Тяхната поява е сигнал за липсата на майка в семейството. Придаването на други майки е затруднено. В такива семейства цари пълен хаос, храна не се събира, гнездата не се защитават.
Да се изведат пчелите от това състояние е възможно с помощта на продължителен белтъчен глад, с последващо присъединяване към нуклеус, или отглеждане на голямо количество незапечатано пило с последващо отглеждане на свищева майка.
ИЗВОДИ
Най-продуктивна е третата степен на развитие. Предзимните пчели трябва да се намират в трета, а най-добре в четвърта степен, презимувалите пчели не могат да достигнат четвърта степен, тоест да станат търтовки.

Публикувана в Пчела и кошер

Изборът на дискова брана не е толкова лесен, колкото изглежда на пръв поглед. Какви грешки се допускат и кои фактори трябва да се вземат предвид при закупуването на тази техника

Profi
Най-разпространената грешка на земеделците при избор на дискова брана е неразбирането на целта, за която се взима машината, или закупуването на машина, която не отговаря на поставените цели. Специалистите напомнят, че основната задача на дисковата брана е не само да раздроби почвата, но и качествено да зарови в земята растителните остатъци. Често за тази задача неправилно се избира малък гладък диск, който не осигурява нито качествено наситняване, нито нарязване на голяма маса растителни остатъци. Царевицата например оставя максимално количество растителни остатъци. При нея се препоръчва работата с дискове с голям размер и заравянето им на дълбочина от 20 см. За целта са подходящи дискове с конична форма, тъй като те заравят растителните остатъци равномерно по цялата дълбочина. Ако се работи със сферични дискове, при повторното преминаване може да се изкарат вече заровените по време на първото работно преминаване растителни остатъци обратно на повърхността. А на леки, торфени или песъчливи почви, валякът може да се приплъзва, поради това е по-подходящо използването на тежки тръбни или стоманени дискове.
Полусферичните дискове само частично обръщат почвения пласт, а това е неправилно от агрономическа гледна точка, тъй като растителните остатъци се заравят на дълбочината на обработката и последващата сеитба.
70dec29794a4f1cb3f68ccbfb6d701d9 siteЗа предсеитбена обработка и обработка на стърнището за предпочитане е гладък диск с неголеми размери, а за раздробяването на пластове с многогодишни треви са по-подходящи тежки машини с големи назъбени дискове.
Някои земеделци избират твърде големи дискове, които имат редица ограничения при работа. Големите дискове оставят по-големи буци на полето, обработват почвата по-грубо от дисковете с по-малки размери. Специалистите препоръчват като отправна база да се взема теглото на машината, тъй като при ниско тегло ще е трудно големите дискове да се задълбаят, особено при засушливи условия.
Земеделците погрешно смятат, че машините за почвообработка са прости от конструктивна гледна точка, и по тази причина може да се закупуват и по-бюджетни варианти. Но те забравят, че именно почвообработващата машина понася максимални натоварвания при работа на полето, а възстановяването и ремонтът на авариралата техника поставят под въпрос спазването на агротехнологичните срокове в цялата производствена верига.
Целта на работата и условията определят избора на подходящ вариант за дисковете. Максималната дълбочина на обработка зависи от диаметъра на дисковете. Минималният от достъпните на пазара е с диаметър 420 мм. С такива дискове може да се работи на дълбочина до 10 см. В частност, при заораването на растителните остатъци от рапица и зърнени култури на дълбочина до 3 см, те дават прекрасни резултати от работата си. Освен това дисковете с минимален диаметър като правило са слабо изпъкнали или конични, поради което не остъргват почвата и осигуряват добро качество на раздробяването.
В зависимост от производителя, дисковете могат да са с гладка режеща повърхност или с големи, или дребни зъбци. Дисковете с едро назъбване проникват по-агресивно в почвата и се отличават с по-силно точково въздействие при подрязването, което има своите предимства при твърди и сухи почви или при наличието на дебел пласт слама. При опит да се работи повърхностно, те оставят след себе си вълнообразен почвен профил, което понякога може да е и цел на почвообработката.
Гладките и ситногофрирани дискове се задълбават в почвата по-зле, особено ако са изпъкнали и имат несъществен ъгъл на атака – в този случай долното сцепление с почвата почти липсва. При сухи условия на работа такива дискове могат да се отклоняват назад или настрани, поради което остават гребени и необработени участъци от стърнището. Алтернативен вариант са релефните дискове, които осигуряват по-добро подрязване на плевелите и раздробяване на почвата.
За универсални се смятат дисковете с диаметър от 510 до 620 мм, демонстриращи добро задълбаване в почвата, смесване и раздробяване, работещи на дълбочина до 15 см. За по-дълбока почвообработка или при работа след царевица трябва да се помисли за брана с дискове с диаметър 630 – 640 мм.
Друга грешка е неспазването на принципите за агрегатиране, когато се закупува машина с неправилна работна ширина, като в резултат страдат и самият инвентар, и тракторът, и качеството на почвообработката. Затова е важно при закупуването на дискова брана да се обърне внимание на принципите на агрегатирането, както и да се предпочита качествена техника, изхождайки от условията и типа на почвата.
de684519cfa0defb95753793ba07603e siteДисковите брани се отнасят към техниката с потенциално високи експлоатационни разходи, тъй като имат много подвижни елементи в конструкцията си с лагери. Качеството на тези възли директно определя надеждността на машината, нейната производителност и добрата почвообработка. Икономията от качеството им е недопустима.
Имайки предвид голямото количество работни органи, чието често обслужване на практика е трудно, е добре да се предпочитат машини, които имат лагери, неизискващи обслужване.
Изборът на правилен валяк също е изключително важен. При тежки почви са необходими по-мощни валяци, които да разбият буците и да изравнят почвата. Работната скорост на дисковата брана пряко зависи от скоростта на въртене на дисковете. Оптималната работна скорост за дисковата брана е 14-15 км/ч.
Ако дисковата брана се избере правилно и се спазват правилата за техническо обслужване, работа на полето и съхраняване, то тя може да работи в стопанството 10 – 15 години. Обслужването на дисковите брани е изключително просто – машината трябва да се поддържа чиста и навреме да се провежда техническото обслужване, което включва смазването на всички основни възли.

Публикувана в Агротехника
Понеделник, 11 Октомври 2021 10:09

Защо пчелите умират след като ужилят?

Механизмът на реакцията и последствията

Проф.д-р Янаки Караджов
Жилоносният апарат е присъщ на пчелите-работнички и на майките, докато при търтеите липсва. Неговото предназначение при тези две категории пчели е различно. Докато при пчелите-работнички се касае за защитно приспособление срещу враговете на пчелното семейство, при майките е орган за унищожаване на другите майки преди или след излюпването им. Медоносните пчели хилядолетия са били единствените продуценти на меда, сладка и желана храна, както за насекомите, така и за всички останали представители на фауната, включително и за човека, който до появата на бялата кристална захар в края на ХІХ в. не е имал на трапезата си друг сладък продукт. За опазването му е бил необходим сложен и безотказен защитен механизъм, възникнал и усъвършенстван в пода на еволюцията.
Какъв е този защитен орган, след чиято употреба пчелата умира?
Този въпрос е поставян още по времето на Дарвин. Неговото обяснение било следното: развитието и усъвършенстването на жилоносния апарат на пчелите е осъществено в рамките на общата еволюция на медоносната пчела, обществената структура и поведение на която достигат една от най-високите степени на развитие. Гибелта на отделните индивиди при ужилването не може да се отрази отрицателно на пчелните семейства като биологични единици, а действието на ужилването върху враговете на пчелите е изключително ефективно. Това е пример за целесъобразно приспособяване с относителен характер, изтълкувано от Дарвин в неговата теория за естествения отбор.
Макар и най-развити между насекомите, пчелите носят белезите на ранния си произход, когато техни врагове са били насекоми поради липса на живи организми с по-сложно развитие. Затова оръжието им е устроено като харпун, с който те пробиват хитиновата обвивка на враговете, след което впръскват пчелна отрова и лесно измъкват жилото си. След появата на по-висши организми с еластична кожа, жилото е невъзможно да бъде извадено от тялото на ужиления организъм и въпреки усилията на пчелата то е по-лесно да се откъсне, отколкото да бъде измъкнато и прибрано в жилоносния апарат. Пчелата отлита, а жилото заедно с последното коремно членче с отровните жлези и части от червата остават впити в кожата. В края на коремчето се отваря голяма рана и пчелата умира от кръвоизлив (по-точно от излив на хемолимфа, тъй като пчелите нямат кръв, защото липсват червени кръвни телца).
Пчелите не са единствените насекоми, които жилят. При повечето от родствените им жилещи оси жилото няма шипчета, затова те лесно го издърпват от кожата на бозайниците. Стършелите например могат да жилят няколко пъти поред. Взаимодействията между пчелите и млекопитаещите са претърпяли важни последствия. От една страна пчелната отрова се е усъвършенствала като фактор, действащ върху най-важните и уязвими системи на организма – нервната и кръвоносната, а от друга страна млекопитаещите са се приспособили да преодоляват токсичният ефект чрез мобилизиране на защитните си сили. Придобила качествата на специфичен дразнител, способен да мобилизира дори в минимални дози преустройството на имунните, нервните и хормоналните си прояви с цел запазването на жизнените си функции и регулаторни механизми. Защитата на ужиления започва от момента на внасянето на отровата. В мястото на ужилването възниква асептичен възпалителен процес с присъщите оток, зачервяване и болка и оформяне на защитен вал от клетки, който пречи на проникването на отровата. Хиалуронидазата, съдържаща се в отровата, предизвиква дифузионни процеси и улеснява проникването в дълбочина. Тогава в кръвта се появява ензимът антиинвазин, препятстващ разпространението на пчелната отрова, което е указание за еволюционнно възникналите приспособителни реакции между пчелите и млекопитаещите, които включват обща неспецифична защитна реакция – т.н. СТРЕС.
Ответната реакция на организма на млекопитаещите се оказва ефективна и срещу редица болестни симптоми. Този факт е известен отдавна и за премахването на алергизиращото действие на пчелната отрова се използваха нейни пречистени деривати.Използването на директното ужилване се оказа много по-резултатно и разшири спектъра на болестите лекувани с апитоксини. При това прилагаме с успех схеми на директно ужилване, които взаимстваме и от народната медицина.
През 1960 г. пчеларът-новатор Илко Лазов конструира уред за получаване на пчелна отрова чрез електрически шок, който оставя пчелите невредими. Уредът представлява правоъгълна гетинаксова рамка, върху която са опънати подобно на струните на китара жици, свързани през една с акумулаторна батерия. Под тях са вмъкнати стъклени плочки. Уредът се поставя пред прелката в топлите часове на деня. Попадналите между две жици пчели включват на „късо” токовата верита, получават електрически шок и реагират като отделят малка капчица отрова върху стъклената плочка. След 1-1,5 часа плочките се изтеглят и подсушават, след което изсъхналата отрова се изстъргва с ножче за бръснене. Токовият удар не оказва отрицателен ефект върху жизнените функции и продуктивността на пчелите, подложени през 3-4 дни на такова въздействие. Още през 1963 г. у нас беше организирано мащабно производство за научни и фармацевтични цели и нашата страна стана единственият в света производител и износител на пчелна отрова. Хората с повишена чувствителност към пчелна отрова развиват различна симптоматика: от локален сърбеж и оток, до астматичен пристъп и дори до анафилактичен шок. При ужилване на чувствителни към отровата незабавно трябва да се отдели жилото, да се превърже крайникът над мястото на ужилването, да се облее мястото с 0,1% р-р на адреналин и да се приложат антихистаминни и кортикостероидни препарати и сърдечни лекарства срещу съдовия колапс. Препоръчва се антихистаминния препарат димедрол, който подтиска алергичната реакция и е антагонист на пчелната отрова.

Публикувана в Пчела и кошер

Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ – РА) нареди за плащане близо 6,3 млн. лв. (6 294 496 лв.) по Програма за развитие на селските райони (ПРСР 2014-2020г.). Подпомагане получават 22-ма бенефициери, като разпределението по мерки е както следва:

  • по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ са наредени 736 611 лв. по 2 проекта;

  • 2 проекта по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ ще получат 474 875 лв.;

  • по подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ са наредени 134 500 лв. по един проект;

  • 4 417 502 лв. ще се изплатят по 4 проекта по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“;

  • 8 проекта по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ ще получат 438 235 лв.;

  • по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ са наредени 48 238 лв. по един проект;

  • по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“ 4 проекта получават 44 534 лв.
Публикувана в Бизнес

Стоимена Александрова

С допълнителни услуги лозари от Пазарджишко се опитват да минат едни гърди пред конкурентите си, за да реализират продукцията си от тази година. Съобщенията за предлагане на грозде в момента преливат и в сайтовете за обяви, и в социалните мрежи. Прави впечатление, че много от офертите включват и опция за мелене и транспорт до всяка точка на страната.

Такова обявление е публикувал и Марин Петров от Панагюрище. От снимките се вижда, че сякаш в дома му се е изсипал рогът на изобилието, което много не се връзва с по-студения климат на Средногорието. Младият човек обаче изпреварва въпроса и обяснява, че гроздето е отгледано в едно от емблематичните за това производство села в Пазарджишкия край - Карабунар. Марин и брат му се занимават с отглеждане на лозя от няколко години.

GROZDE 2021 3"Всичко е добре, но е много трудна продажбата - казва младежът. - Но все някак си трябва да реализираме гроздето, много труд сме вложили в него. Затова допълнихме с мелене на място и с транспорт - за да е по-лесно на хората и да предпочетат от нас да купят. Всички услуги от едно място, както се казва."

За да предложат на купувачите смляно и готово за производство на домашно вино грозде, двамата братя си купили машина специално за тази цел. Миналата година дали за нея 1500 лева. Марин обяснява, че можело да се вземе и на изплащане. А дали се е изплатила вече тази инвестиция от повече продажби, които тя да е привлякла, младият лозар не е пресмятал. Като начало все пак има по-силен интерес от купувачи за пълния пакет услуги, но самата машина работи двайсетина дни в годината, обяснява Петров. Някои искат мляно грозде, но други предпочитат да си го сложат заедно с чепките, които придават по-интересен вкус на виното.

За близки дестинации братята дори предлагат безплатен транспорт. Ако е за по-далече, търсят начин да съчетаят курса за двама-трима или повече купувачи, така че да им излезе възможно най-евтино. Возили са и до Ботевград, откъдето имали заявки.

Преди няколко години младите мъже се захванали с това производство, като купили стари лозя. Били занемарени, но с много труд двамата ги възстановили. Сега имат общо над 10 декара, като смятат да вземат и още.

"Не е вярно, че е слаба годината - плод си има, и то доста" - с учудване отговаря Марин на въпроса ми слаба ли е и при него реколтата, както се оплакват други лозари. Той смята, че това се дължи на влажните почви в землището на Карабунар. Не се налага да поливат. Чувал е, че на места в Пазарджишко гроздето е станало на стафиди още преди да узрее, но в Карабунар е дало рожба. В съседното село Бошуля също било добро. Само реализацията е трудна. И на ниски цени.

Въпреки това Марин е доволен от резултатите досега. Може да е малко, но работата си връща разходите, остава и за нас, казва младежът.

Публикувана в Бизнес

Областните дирекции по безопасност на храните (ОДБХ) в страната приемат заявления за издаване на констативни протоколи за пострадали пчелни семейства заради сушата. Това стана възможно след като Европейската комисия одобри пренотифицирана схема на Държавна помощ „Помощ за компенсиране на материални щети по загинали селскостопански животни и унищожени пчелни кошери". Крайният срок за подаването им е 15 ноември 2021г.

Право на подпомагане ще имат пчелари, които са регистрирани земеделски производители за стопанската 2020/2021 г. Техните животински обекти трябва да отговарят на изискванията по реда на чл. 137 от Закона за ветеринарно-медицинската дейност, както и да имат извършени есенен (за 2020 г.) и пролетен (за 2021 г.) профилактичен преглед. Пчеларите е нужно да имат и подадена декларация (образец ЗХОЖКФ – 87Б), чрез която са уведомили съответното ОДБХ за отпаднали/загинали пчелни семейства за проверявания период, който е от 20 август 2020 г. до 15 май 2021 г. Декларацията трябва да бъде с дата на подаване, не по-късно от датата по заповедта на изпълнителния директор на БАБХ, до която приключва пролетният профилактичен преглед за 2021 г. и да съдържа информация за актуалния брой пчелни семейства, отразена в системата ВетИс не по-късно от 15 юни 2021 г.

Образци на заявлението и на констативния протокол за унищожените пчелни семейства може да намерите на следния интернет адрес: https://www.bfsa.bg/bg/Page/examples-health-care/index/examples-health-care/%D0%97%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B7

Заявлението, заедно с останалите документи, които са описани в него, се подава в Областна дирекция по безопасност на храните по регистрация на животновъдния обект.

В срок до 30 ноември 2021 г. всяко ОДБХ трябва да изпрати в министерството обобщена информация за подадените заявления и издадените констативни протоколи. Именно поради тази причина, пчеларите трябва своевременно да заявят искането си за издаване на същите.

След постъпване на обобщената информация в МЗХГ ще бъде издадена заповед за настъпило неблагоприятно климатично събитие „тежка суша“ и на следващ етап ще бъде обявен срок за прием на заявления за подпомагане в Областните дирекции на ДФ “Земеделие“.

Публикувана в Пчела и кошер

До края на октомври вземете прикачна техника от Интерагри България на предсезонни цени, сега и на лизинг!

Съвременната земеделска техника отговаря на няколко основни изисквания от пазара: висока ефективност, повече и по-качествена продукция, по-малко разходи. Времето за подготовка преди започването на сезона трябва да се използва пълноценно, като изборът на високо качествена, надеждна и съвременна прикачната техника е от изключително важно значение. В отговор на очакванията на фермерите, един от лидерите на пазара на земеделска техника в страната, Интерагри България предлага гъвкави възможности за финансиране и специални предсезонни цени на ключови модели прикачна техника от портфолиото си.

Създадената през 1965 г. компания KINZE, известен производител на сеялки за точна сеитба, съществува на източноевропейския пазар от 40 години и заема 2-ро място на пазара за сеялки в САЩ. От десетилетия името на KINZE и у нас се свързва с доказани високо качество и прецизност. Директните сеялки на KINZE са лидери в производителността, с най-високата точност на сеитба (до 99%), при висока скорост над 15 км/ч. Сеялките на KINZE са лесни за употреба и гарантират ненадминато качество на сеитбата. Само до края на октомври, официалният вносител на KINZE в страната Интерагри България предлага 6, 8 или 12-редови директни сеялки KINZE на преференциални предсезонни цени. Можете да закупите сеялката, от която имате нужда и с гъвкави условия за финансиране до 5 години, с 0,9% годишен лихвен процент.

Interagri predsezonna KinzeЗа перфектна подготовка на почвата само с едно минаване, Интерагри предлага предсеитбен култиватор BEDNAR SWIFTER SO_F на специална предсезонна цена, както и с възможност за финансиране до 5 години, с 0,9% годишен лихвен процент. BEDNAR е добре наложена чешка марка на почвообработваща техника, изкючително добре приета на родния пазар, чийто единствен официален вносител за страната е Интерагри България. SWIFTЕR SO_F на BEDNAR е опростен и лек предсеитбен култиватор, който комбинира 7 работни операции в едно минаване с грижа за вашите спестявания при почвообработките. Има валяк Crosskill, който гарантира по-добър раздробяващ ефект. Почвата със SWIFTER SO_F е с перфектно структуриран, изравнен и хомогенизиран профил. За още по-голяма прецизност, култиваторът има и GPS управление – без колебания в движението на трактора. Машината е приложима както в стопанства, използващи конвенционални методи, така и при технологии с ограничена обработка на земята. Конструкцията позволява бърза смяна на вътрешните работни секции. С всичко това BEDNAR гарантира ниски разходи и висока производителност с по-висока работна скорост, за да направи бизнеса ви рентабилен и високо ефективен.

Пълната продуктова гама наприкачна техника можете да намерите в каталога на вносителя за страната - Интерагри България. До края на годината можете да се възползвате от гъвкави условия за финансиране на покупка на прикачна техника до 5 години с 0,9% годишен лихвен процент. Като част от стратегията си, компанията предлага изгодни пакетни предложения на прикачна техника с трактори New Holland, изготвени спрямо индивидуалните клиентски нужди. Допълнителна информация можете да намерите на тел. 0700 46 666 и www.interagri.bg.

Публикувана в Агротехника
Понеделник, 04 Октомври 2021 08:20

Сухо и топло ще е времето през октомври

Дукена Жолева
Агрометеоролог при НИМХ
През октомври агрометеорологичните условия ще се определят от температури около и под климатичните норми и валежи под нормите за месеца. На много места в полските райони дефицитът на почвена влага ще бъде лимитиращ фактор за нормалното протичане на началните фази от вегетацията на засетите есенни посеви.
В началото на есента в по-голямата част от полските райони отсъстваше влага в 50 см почвен слой, а в 100 см – почвените влагозапаси са оскъдни, под 50% от ППВ. На много места в страната продължителната суша бе причина за пропускане на агротехническите срокове за сеитбата на зимната рапица.
Падналите валежи в края на септември в югозападните райони подобриха условията за провеждане на сезонните почвообработки. В останалите райони от страната подобрение на условията за провеждане на предсеитбените обработки на площите, предвидени за засяване със зимна рапица, ечемик и пшеница, се очаква в края на първото десетдневие на октомври, когато се прогнозира повишена вероятност за валежи.
През октомври са агротехническите сроковете за сеитбата на зимните житни култури. През първото десетдневие е оптималният срок за сеитбата на пшеницата в Северна България, от 15 до 25 октомври - в Южна България, а през третото десетдневие - за районите по Черноморското крайбрежие.
След очакваното хладно за сезона време през повечето дни от първото и второто десетдневие през третото - прогнозираните температури, около и над нормата за периода, ще ускорят развитието на засетите есенни посеви в районите, където влагата не е ограничаващ фактор. В края на месеца при засетите в средата на октомври зимни житни култури ще се наблюдава фаза поникване. Фаза трети лист ще преобладава при посевите засети в началото на октомври.
Прогнозираното относително сухо и топло време през третото десетдневие ще бъде предпоставка за увеличение популацията на полската полевка – един от опасните вредители при зимните житни култури. В края на месеца есенните посеви трябва да се обследват за наличие на вредителя и при численост над прага на икономическа вредност (2 броя активни колонии на декар) е наложителна своевременна борба с разрешените за целта родентициди (отровни примамки, които се поставят във входовете на колониите).
В края на октомври условията ще бъдат подходящи за провеждане на някои фитосанитарни дейности при овошките. Ябълковите и крушовите насаждения, които са нападнати от болестта струпясване, е необходимо след прибиране на плодовете, в началото на листопада, да се третират с 5% разтвор от карбамид за редуциране на заразата. При костилковите овощни видове срещу причинителите на сачмянка, ранното кафяво гниене и къдравост по прасковата се препоръчва след масовия листопад пръскане с 2% бордолезов разтвор.

Публикувана в Агропрогноза
Страница 1 от 55

logo naz

 

 

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: +359 895 451 986
Факс: +359 895 451 986

  Фейсбук страница на "Гласът на земеделеца"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта