Принципал™ Плюс – Комплексно хербицидно решение за пълен контрол на житни и широколистни плевели след поникване

Във фаза 4-ти – 6-и лист царевицата залага своите генеративни органи и формира потенциала на бъдещия добив. Поддържането на чисто от плевели поле е от особена важност, за да може културата да се възползва от хранителните вещества и водата в почвата и да разгърне максимално възможностите си за висок и качествен добив.

По тази причина се препоръчва навременно третиране с вегетационни хербициди.

Corteva Аgriscience™ предлага вече доказалия се на пазара продукт Принципал® Плюс.

Принципал® Плюс контролира всички икономически значими житни и широколистни плевели при царевицата

Хербицидът на Corteva Аgriscience™ се отличава с множество предимства благодарение на отличното взаимодействие на трите активни вещества в състава си. Избирайки Принципал® Плюс, земеделският производител получава решение за контрол на широк спектър на контролираните плевели, отлична селективност спрямо културата, силно системно действие, бърз инициален ефект, без нужда от допълнителен хербициден партньор, удобен и лесен за работа и без ограничение за следващите култури в сеитбооборота. Освен това е отлична алтернатива на почвените хербициди или при липса на ефект от тях поради почвено засушаване непосредствено след приложението им.

Принципал® Плюс се прилага от 2-ри до 6-и лист на културата в доза 44 г/дка с 0,1% прилепител Тренд® 90/ Виволт™ 90 .Виволт™ 90 ще е търговска марка на Corteva Agriscience™ от 2021.Прилепителят Виволт™ 90 подобрява контакта с повърхността на листата, намалява повърхностното напрежение, което е особено важно при неблагоприятни метеорологични условия (суша, хладно време), както и за плевели, чиито листа се намокрят трудно поради наличие на восъчен налеп или власинки. Активно растящите плевели са чувствителни към продукта, особено в ранни фази от своето развитие. Но при редица изведени многогодишни опити и приложение при голям брой земеделци през изминалата година се убедихме, че Принципал® Плюс контролира добре и плевели в по-напреднала фаза в развитието си.

След третиране Принципал® Плюс бързо прониква през листата и корените на проблемните плевели и се придвижва към всички части на растението. Визуален ефект се наблюдава още на втория-третия ден. Той се изразява в пожълтяване на зоните на нарастване при широколистните плевели и антоцианово оцветяване при житните. Плевелите загиват напълно две до три седмици след третирането, като през това време не са конкурент на културата по отношение на влага, светлина и хранителни вещества.

Принципал® Плюс е хербицидът, който защитава полетата от плевели, с които другите трудно се справят, при това само с едно третиране, благодарение на което спестява време и средства.

Тези положителни черти на Принципал™ Плюс се доказаха през годините и вие, земеделците, го нарекохре „Косачката“ – поради безупречното му действие дори и при силно заплевеляване от широк спектър плевели

Практически предимства на Принципал™ Плюс:

• Не е нужно да се смесва с друг хербицид за разширяване спектъра на действие

• Контрол на всички икономически важни плевели, включително и трудно контролируеми, с едно третиране

• Широк прозорец и гъвкавост на приложение от 2-ри до 6-и лист на царевицата

• Отличен контрол на балур от коренища и паламида

• Селективен тройно системен вегетационен хербицид, с различен механизъм на действие, синергизъм и взаимнодопълващо се действие на активните вещества

• Двойно действие срещу житните и тройно действие срещу широколистните плевели

• Подходящ за технология за отглеждане на царевица без приложение на почвен хербицид

• Без ограничения за следващата култура в сеитбооборота при спазване на препоръките в етикета.

Новите опаковки на Corteva agriscience™

Уважаеми колеги земеделци,

Както вече, знаете от 1 юни 2019 г. на борсата за първи път се представи независимата компания Corteva agriscience™ с дейност в областта на земеделието, която включи в себе си активите на DuPont, DuPont Pioneer и Dow Chemical Company. Това сливане доведе до промяна на опаковките на продуктите за растителна защита. През селскостопанския сезон 2020 – 2021 г. ще откриете на пазара както продукти, брандирани с логата на DuPont и Dow Chemical Company, така вече същите продукти ще бъдат разпространявани и с нова опаковка.

Новата опаковка ще бъде млечнобяла със синя капачка, която ще бъде брандирана с логота на Corteva agriscience™.

Допълнителни въпроси:

–        В какъв цвят ще бъде новата опаковка?

–        Опаковката ще бъде млечнобяла.

–        Ще се промени ли формата на опаковката?

–        Не, формата на опаковките на определения

–        продукт ще се запази.

–        Материалът на опаковката ще бъде ли променен?

–        Материалът на всички опаковки ще остане

–        непроменен.

–        В какъв цвят ще бъде капачката?

–        Капачката ще бъде синя.

–        Ще се промени ли формата на капачката?

–        Не, формата на капачките на определния

–        продукт ще се запази.

–        Размерът на капачките ще бъде ли променен?

–        Не, рамерът на капачките за определения

–        продукт ще бъде еднакъв.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

interagri 1/11/23

Последни новини

X
X