Питат фермери какви обучения искат през 2022 година

Какви да бъдат темите на провежданите присъствени и онлайн семинари, включително демонстрации, през 2022 година – това проучват с анкета сред селскостопански производители от Националната служба за съвети в земеделието. Въпросникът е достъпен онлайн и е кратък, като всеки от участниците може да предложи до три теми, но може и по-малко. Изисква се да посочи също имената си и имейл.

От държавното ведомство припомнят, че службата изпълнява активно дейности, свързани с подобряване на връзките в системата „научни изследвания – съвети в земеделието – земеделски бизнес”. Освен това подпомага предаването на знания и приложението на научните и практическите достижения в областта на земеделието чрез предоставяне на обучение на земеделските производители, като им предоставя актуална и навременна информация. За тази цел се провеждат средно годишно около 100 информационно-обучителни събития с научни институти, научно-приложни организации и други институции и експерти. Цел на обученията е и по-ефективното предоставяне на консултантски услуги по мярка 2 „Консултантски услуги, услуги по управление на стопанството и услуги по заместване в стопанството” от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г.

Темите на семинарите в голямата си част се предлагат от земеделските стопани. По време на всяко информационно-обучително събитие се представят на фермерите различни технологични аспекти и новости в областта на растениевъдството, животновъдството и управлението на земеделското стопанство.

С цел осигуряване на високо качество на информационно-обучителните събития Службата кани лектори от научни институти, научно-приложни организации или други институции компетентни по съответната тематика на събитието, както и висококвалифицирани експерти на свободна практика, допълват от Националната служба за съвети в земеделието.

Стоимена Александрова

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X