Агробизнесът в Добрич е категоричен: Нужни са специалисти по земеделска техника

  • Професионалната гимназия по аграрно стопанство ще открие още една паралелка дуална форма на обучение след анкета сред земеделските стопани в Добричка област
  • Агрофирмите имат нужда от обучени кадри по земеделска техника, показват резултатите от последното допитване на учебното заведение

Трудно е да вдъхнеш вяра на бъдещите земеделци, обучаващи се днес в земеделските учебни заведения, че са на прав път. Трудно е не само заради галопиращата инфлация, оскъпяването на производството, а най-вече заради сътресенията, които политическите решения на управляващите предизвикват във всички сектори на земеделието – било то производство на картофи, зеленчукопроизводство, овощарство, етерично-маслени култури, зърнопроизводство или в областта на агротехника.

Едно земеделско училище се опитва да запази своя оптимизъм и да го предаде на възпитаниците си. Професионалната гимназия по аграрно стопанство в Добрич продължава да залага на качествено обучение като акцентира върху практическата насоченост и въвежда дуалната форма на образование. Всяка специалност е резултат от анкета, която се провежда сред земеделските производители в Добруджа. В нея те посочват какви нужди имат, каква работна ръка е необходима и кои са най-чувствителните сектори, в които има нужда не само от работна ръка, а от иновации и модерно мислене.

През настоящата учебна година в гимназията вече се обучават в дуална форма ученици по специалността растениевъд в трайни насаждения. „Искахме да видим каква е нагласата сред учениците, тъй като сред бизнеса има голям интерес. Това беше нова за гимназията форма на обучение. Установихме, че има интерес. След направената анкета сред агрофирмите в Добричка област през декември 2021 г. установихме, че е належаща още една професия и това ще бъде техник на селскостопанска техника. Бизнесът даде своята заявка в гимназията да се обучават в дуална форма ученици и по тази специалност“, съобщи директорът на Аграрната гимназия Катя Пандерова.

Дуалната форма дава възможност на земеделските производители още в 11 клас да се срещнат с бъдещите свои работници и да ги обучат по начина, който те желаят и да ги научат на съвременна техника, а учениците да придобият навици и умения, с които излизайки от училище, да бъдат конкурентни на пазара на труда. Още през есента на тази година учебното заведение планира да приеме бъдещите специалисти по земеделска техника.

В момента в професионалното училище се обучават 211 ученика в дневна форма на обучение в професиите техник на селскостопанска техника, фермер, агроеколог, техник растениевъд в трайни насаждения. „При нас всички деца идват мотивирани, защото имат семеен бизнес и знаят какво искат. При нас малко им трябва, за да засилим тяхното любопитство най-вече в областта на иновативните технологии“, подчерта Ивелина Нейчева, преподавател по растениевъдство и почвознание. Според учителката образованието в гимназията е с практическа насоченост, тъй като от това зависи реализацията на младите земеделски производители. Като преподавател тя гледа напред във времето и смята, че в гимназията трябва да се разшири дуалното обучение.

„Тази година стартирахме с една нова специалност, която е дуална паралелка, като 11 и 12 клас имат обучения в реална работна среда. Предстои още една специалност да имаме в дуална форма, но вече мислим и за паралелка по агроекология. Това е важно, тъй като са много сериозни изискванията за опазване на околната среда. С това торене, с тази химизация нещата отиват зле – както с околна среда така и с хранителните продукти“, категорична е още Ивелина Нейчева.

На 16 февруари Комисията по заетост одобри предложения от РУО план-прием за учебната 2022/2023 г. в Добричка област. На него от Конфедерацията на работодателите и индустриалците излизат с възражение, че работодателите нямат информация за възможностите за дуално обучение. Според председателя на добричката структура на КРИБ Галина Митева „предлаганите ежегодно план-приеми реално не отразяват потребностите на бизнеса от квалифицирани кадри и допълни, че този проблем е от съществено значение, тъй като бизнесът е заинтересуван пряко от изхода в образователната система“. Ежегодно Агенцията по заетостта прави две проучвания сред работодателите за нужните им кадри. Началникът а Регионалното управление по образование в Добрич Светлана Василева допълва, че през 2020 г. РУО-Добрич не е успяло да проведе срещи с работодателските организации. „Въпреки това, на интернет страницата на РУО е публикувана пълна информация и заявление, което всеки работодател може да изтегли и попълни и подаде в РУО за осигуряване на образование по специалност, която е потребна и РУО е длъжно да осигури прием по заявения профил“, каза още каза Светлана Василева.

Дискусията и заседанието приключват с взаимно съгласие за подобряване на комуникацията между РУО и работодателските организации.

Габриела Събева

2 COMMENTS

  1. Насила хубост не става!Кой от сегашните деца или младежи,ще работи земеделие кой???Те децата по-голяма част от тях не различават лука от чесъна когато го отскубнеш от градината,мотика не знаят какво е,права лопата така наречения ралец не знаят какво е,за трактори да не говорим,защото никой не му се работи по 20 часа на нивата,казвам го от опит,Земеделието и Животновъдството са много трудни професии,Някои хора си мислят че е ей така ама не е така,от дете 6-годишен съм започнал със родители ти ми,здраво бачкане,сега няма кой!!!Всички чакат промоциите на зеленчуци,плодове,месо,сирене и кашкавал във големите чуждестранни вериги,а българско производство няма!!!

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

interagri 1/11/23

Последни новини

X
X