BorderTS – нова гранична тороразпръскваща система за торачките на AMAZONE ZA-TS и ZG-TS

С BorderTS ще спестите разходи и ще повишите добиви
Разпръсква само там, където е нужно на растенията
Максимално количество тор до границата на полето
AMAZONE разработи BorderTS дефлектора за ZA-TS монтирани тороразпръскващи системи и ZG-TS тороразпръскващи системи за ремарке за още по-прецизно торене до границата на полето за реализиране на по-широки работни ширини. За разлика от конвенционалните дефлектори, системата BorderTS е интегрирана в софтуера на тороразпръскващата система. Новият дефлектор се използва заедно със системата за гранично разпръскване с интегриран диск AutoTS, оборудван с конструкция на специална преграда за регулиране на потока.
Гранично разпръскване на торове – съвършената прецизност на AMAZONE
Прецизното гранично разпръскване на торове винаги е било от огромно значение за AMAZONE. Всеки земеделец е наясно, че потенциалът за генериране на високи добиви е свързан с граничните зони на полето, при пестене на торове и опазване на околната среда.
Системите за гранично разпръскване на торове като Limiter помагат на фермерите да превключват комфортно между странично, гранично, водно и нормално разпръскване от самата кабина.

Предимствата на AutoTS проличават при по-големите работни ширини. Малка лопатка за разпръскване се активира в системата за разпръскване на торове с интегриран диск, като торовете получават по-малко ускорение за прилагане по протежение на необходимото ограничено разстояние. AutoTS позволява много по-равномерно и ефективно разпръскване на торовете до самата граница на полето, увеличавайки добивите до 17% в съответната зона в сравнение с конвенционалните системи за гранично разпръскване на торове.
И двете системи за разпръскване на торове работят на принципа за торене от първата бразда до крайната граница на полето.
За постигане на още по-високи добиви в края на полето, новият BorderTS дефлектор може да се използва съвместно с AutoTS. BorderTS разпръсква торовете точно до крайната граница на полето до съответните култури. При извършване на тази операция, шибърът, разположен до границата на полето остава затворен. AMAZONE специално разработи новия BorderTS дефлектор за TS разпръскващата система, която при използване в съчетание с AutoTS постига отлични резултати при страничното разпределяне до края на полето без подаване на торове отвъд въпросната граница. Това повишава добивите до 27% в крайните пет метра от граничния район в сравнение с конвенционалните системи за гранично разпръскване на торове.
Прецизно гранично разпръскване на торове с новия BorderTS дефлектор, съчетан с AutoTS
В допълнение на използването на новия BorderTS дефлектор в площи с редови култури или при специална система на засяване, дефлекторът може да се използва изключително ефективно за първо прилагане на торове при зърнени култури. При тази ситуация е изключително важно да се прилага цялото количество торове по границата на полето, без торене отвъд въпросната граница.

(1) Торовете се разпръскват от ръба на полето към културите от дефлектора BorderTS с автоматично редуциране на нормата за разпръскване от 50%. Шибърът, разположен най-близо до граничния край на полето, остава затворен.
(2) AutoTS разпръсква торовете с темп 50%, за да достигне нормата от първата бразда от граничния край на полето
(3) При последващото минаване бразди се възстановява на 100% нормалният темп на разпръскване при 100% от двете страни.
Всички стойности могат да се запаметяват предварително в настройките на торачката за автоматично задаване на настройките в зависимост от конкретната ситуация за приложение.

За повече информация, обръщайте се към специалистите на РАПИД КБ, официален представител на AMAZONE за България на имейл: @[email protected]
www.rapidkb.com

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X