ЕК ще заложи на биогаза, за да защити фермерите в ЕС от енергийна криза

Производството на биогаз е определено като ключов начин да се помогне за укрепване на борещия се с нарастващите енергийни разходи селскостопански сектор на ЕС, според проект на съобщението на Европейската комисия относно цените на енергията, който трябва да бъде публикувано следващия месец.

Проектът на съобщението, получен от EURACTIV, рисува мрачна картина на високи и нестабилни цени на енергията, които ще продължат през следващите години. Това ще има сериозни последици за редица сектори, не на последно място за селското стопанство.

Цените на торовете са се увеличили със 142% през последната година, се отбелязва в проектодокумента, като се посочва, че енергията и торовете представляват 20% от производствените разходи на фермерите.

И тази ситуация може да се влоши допълнително, ако по-високите цени на енергията продължат да повишават цените на торовете, с риск от по-малко засети площи, по-ниски добиви и по този начин още по-голям натиск върху доходите на земеделските производители и цените на храните.

Това ще постави селскостопанския сектор в „неблагоприятно конкурентно положение в сравнение с производителите от трети страни“.

В опит да подкрепи сектора срещу нарастващите цени на енергията, Европейската комисия поставя акцент върху създаването и съхранението на биогаз.

Биогазът е възобновяемо гориво, произведено от разграждането на органични вещества, като хранителни остатъци и животински отпадъци.

„В светлината на намалените доходи, използването на биогаз може да предостави възможност за допълнителни и диверсифицирани потоци от приходи за фермерите, в съответствие с Европейската Зелена сделка“, се казва в съобщението, като се посочва, че биогазът е „чист, възобновяем и надежден източник на енергия“, както и нов източник на доходи за фермерите.

Използването на съхраняван биогаз намалява емисиите на метан, може да се използва като източник на пикова мощност и да намали зависимостта от изкопаеми горива, като същевременно подпомага зеления преход на селскостопанския сектор.

Поради това изпълнителната власт на ЕС ще предложи да се постави амбиция на ниво ЕС за производство на 35 милиарда кубически метра биогаз до 2030 г., според съобщението.

Междувременно държавите-членки трябва да приемат стратегии за възобновяем газ, които са напълно съобразени с тази цел, се посочва в него.

За да подпомогне мащабното производство на биогаз, Комисията също така ще насърчи държавите-членки да увеличат максимално възможностите на реформираната Обща селскостопанска политика (ОСП), за да стимулират нейното развитие чрез своите национални стратегически планове.

Междувременно директните плащания по ОСП ще продължат да бъдат „важна предпазна мрежа“ за доходите на фермерите.

Освен това Комисията предлага да се увеличат възможностите за подкрепа на земеделските производители при текущия преглед на правилата за държавна помощ, за да се даде възможност за инвестиционна помощ в устойчива енергия.

Това например би предложило възможност за предоставяне на помощ за използването на по-малко конвенционални торове, които в момента са силно засегнати от повишените цени на газа.

Отворена стратегическа автономия

В дългосрочен план проектът на съобщението също така посочва, че изпълнителната власт на ЕС ще очертае рисковете и уязвимостите, включително структурни проблеми, на веригата за доставка на храни на ЕС и нейните критични инфраструктури.Специално съобщение относно селското стопанство и цените на храните и фуражите ще бъде представено през март 2022 г., се казва в проекта.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

interagri 1/11/23

Последни новини

X
X