loader image

Защо е намалена ставката по СПП

МЗм отговаря:

По схемата за преразпределително плащане (СПП) за кампания 2021 е определена ставка в размер на 137,74 лева за хектар допустима за подпомагане площ. Съгласно разпоредбите на европейското и националното законодателство, право на подпомагане по схемата имат земеделските стопани за първите до 30 хектара от стопанството, допустими за подпомагане по схемата за единно плащане на площ (СЕПП).

В резултат на извършените административни проверки от ДФ „Земеделие“ за Кампания 2021 е установена за подпомагане площ в размер на 786 069,98 ха. За кампания 2021 по схемата за преразпределително плащане определения бюджет е в размер на 108 277 000 лева, който е с 9% по-нисък  2020. Завишеният бюджет за кампания 2020 е в резултат на трансфер на средства от ПРСР, поради което  за Кампания 2021 ставка е по-ниска  с 13,06 лева за хектар.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X