В малки дози биостимулаторите предизвикват положителни изменения

Регулаторите на растежа на растенията или както още се наричат – биостимулатори, са природни или синтетични съединения, които в много малки дози са способни да предизвикат значителни изменения в растежа и развитието на растенията.
Към регулаторите на растежа на растенията се отнасят:

 - фитохормоните - ауксини, гиберелини, цитокинини, ендогенен етилен, абсцисова киселина;
 - нехормонални природни инхибитори - феноли, производни на уреята;
 - синтетични - ретарданти, дефолианти, морфактини.

Прилагането на биорегулаторите за растежа на растенията води до промяна в обмяната на веществата, ускорява метаболитните реакции и в зависимост от състава на ензимния катализатор, увеличава защитните реакции на организма към външни негативни фактори. Устойчивостта на растенията допринася за качествени изменения на ендогенната система. Това се обуславя от ниското молекулно тегло и резерва от допълнителна енергия, която се съдържа в биоторовете. Растителните хормони повишават мобилността за протичане на реакциите в растенията, намаляват метаболизма с десетки, дори със стотици пъти.
Едно от най-важните свойства на биорегулаторите е повишаване устойчивостта на растенията към поражение от болести и неприятели.

Прилагането на биостимулатори на растежа позволва много по-пълно реализиране на потенциалните възможности на растенията, заложени от генетичната природа и селекция, регулират срока на узряване, подобряват качеството и увеличават продуктивността на растенията.
Широкото използване на биостимулаторите на растежа на растенията е едно от най-бързо развиващите се направления в световната растениевъдна практика. В много развити страни законодателството забранява или ограничава масовото използване в селското стопанство на трансгенни растения и химични препарати. В замяна на чисто химичните средства повишаването на добивите може да бъде постигнато с биоорганични торове и пестициди.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X