loader image

Недостиг на манган при картофите

Недостатък на манган може да се получи при картофи на карбонатни, торфени почви, когато pH е по-голямо от 6-6,5. В този случай се получава хлороза по листата, отначало между жилките. При силно изразен глад се получават некротични петна по листата, затормозване и спиране на растежа на културата, понижаване на продуктивността.

Недостатъка на манган се изразява в по-бледи растения. Първи се затормозват по-долните листа. Изчезването на зеленото оцветяване започва от върха и края на листа, прогресира между жилките в направление към центъра на листната петура. При силен глад се поразява цялото растение с изключение на върха. При това се снижава съдържанието на скорбяла в картофите до 1-3 %. Недостига на манган може да се овладее с внасянето на манганови торове или с лисно внасяне на такива.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X