loader image

Краткосрочен анализ на ЕК за пазарите на земеделски стоки

Фермерите в ЕС продължават да са изправени пред много предизвикателства, водени от горещото и сухо време, въздействието на войната в Украйна върху цените на енергията и инфлацията на цените на храните. Остава висока степен на несигурност по отношение на капацитета на Украйна да произвежда, съхранява и изнася своите стоки.

Лятото на 2022 г. беше едно от най-горещите в регистрираната история и суши бяха наблюдавани в повечето части на ЕС. Това повлия на развитието на културите, което доведе до по-ниски добиви. В допълнение, въздействието на топлинния стрес върху животните и разпространението на болести поставиха значителни предизвикателства пред животновъдния сектор.

Тези проблеми формират основата за есенното издание на 2022 г. на краткосрочния прогнозен доклад на ЕК за пазарите на селскостопански стоки. Предоставени са пазарни перспективи за ЕС-27.

Макроикономическа перспектива

Продължителните неблагоприятни рискове наложиха допълнително намаляване на прогнозата за растеж на реалния БВП на еврозоната, особено ако инвазията на Русия в Украйна продължи през 2023 г. и/или доставките на газ трябва да бъдат ограничени.

Пазарите на изкопаеми горива ще останат много напрегнати и се очаква цените да останат високи и нестабилни. Пределните увеличения на производството на суров петрол ще стават все по-трудни, докато търсенето се възстанови след Covid-19.

Цените на природния газ в ЕС също ще останат високи и променливи, особено поради несигурността в руските доставки, в очакване на изпълнението на стратегията RePowerEU за намаляване на зависимостта от изкопаеми горива. Това може също така да създаде допълнителен натиск върху цените на електроенергията, които са важен фактор за земеделските стопани и веригата за доставка на храни като цяло.

Зърнени култури

Производството на зърнени култури се прогнозира на 270,9 милиона тона за 2022/23 г., което е спад от 5,1% спрямо средното за 5 години (и спад от 7,8% на годишна база). Това в не малка степен се дължи на сушата, която засегна по-специално царевицата (-19,3% средно за 5 години).

Слабата реколта, съчетана с високите цени на зърнените култури и очаквания спад в производството на месо, се очаква да намали търсенето на зърнени култури за фураж с 2,3% на годишна база. Очаква се търсенето на хлебопекарна пшеница леко да нарасне (+0,7% на годишна база). Въпреки това търговията със зърнени култури може да нарасне с 12,3% в сравнение с предходната пазарна година (включително +6,5% от износа и +24,7% от вноса).

Очаква се силно производство на маслодайни семена в ЕС (особено на рапица) през 2022/23 г. (32,2 милиона тона, +8,5% над средното за 5 години). Производството на захар в ЕС се прогнозира на 15,5 милиона тона, с 5,8% под средната стойност за 5 години, тъй като както площта за засаждане на цвекло, така и добивите бяха намалени. Потреблението на захар също се очаква да намалее поради нарастващите цени.

Специализирани култури
Производството на зехтин в ЕС се очаква да намалее през 2022/23 г. с 25%, като спад се наблюдава в почти всички основни страни производителки в ЕС, с изключение на Гърция. До известна степен по-ниската наличност вероятно ще бъде покрита от увеличен внос, докато износът от ЕС може да намалее, особено този към по-чувствителните към цените пазари. Освен това по-ниската наличност в основните страни производителки в ЕС и продължаващият натиск върху потребителските цени може да доведат до спад в потреблението в ЕС (-9%).

Обратно, през 2022/23 г. производството на вино в ЕС се очаква да се увеличи (+1,5% на годишна база). Окончателните производствени данни ще се определят от водния и топлинния стрес, оказващ влияние върху количеството и качеството на гроздето и потенциално водещ до ранна реколта. Потреблението в ЕС може да възобнови историческата си тенденция на спад от 23 л до 22,6 л на глава от населението след две години на спад поради COVID-19.

Очаква се потреблението на пресни ябълки да спадне до 12 кг на глава от населението за 2022/23 г., главно поради нарастващия инфлационен натиск и общото намаляване на консумацията на пресни плодове. По-високите цени на електроенергията, високото производство в Полша и очакваното по-ниско качество трябва да увеличат дела на реколтата от ябълки, използвана за преработка.

Производството на портокали в ЕС се очаква да намалее през 2022/23 г. до едно от най-ниските нива от 2015/16 г. поради неблагоприятните климатични условия, особено в Испания. Въпреки ниското производство на портокали и очакваните по-високи цени, количеството за прясна консумация може да намалее с по-слаб темп от това за преработка.

Мляко и млечни продукти

Горещото и сухо време през лятото влоши наличието и качеството на тревата, в допълнение към по-ниските добиви от основните култури, използвани за фураж. Много фермери вече са използвали част от зимния си фураж през лятото, което води до по-нисък растеж на млеконадоя (0,4%), както и до по-нататъшно намаляване на стадата (-0,9%). Качеството на млякото (както мазнини, така и протеини) също може да бъде повлияно отрицателно, влошавайки още повече перспективите за преработката на млякото.

Сред всички млечни продукти само производството на сметана в ЕС може да нарасне, като поеме голяма част от наличните мазнини. Очакванията за още по-високи разходи за преработка за сушене на мляко на прах вероятно биха могли да покрият част от настоящия недостиг на масло, но се очаква производството да спадне. Производството на сирене в ЕС може отново да се превърне в предпочитан вариант поради високите цени, докато износът и вътрешната употреба остават стабилни.

Конкурентоспособността на млякото на прах в ЕС страда от преобладаващите високи цени, възпрепятствайки износа и следователно предотвратявайки растежа на производството въпреки положителния растеж на суроватката и вътрешното потребление на обезмаслено мляко на прах.

Началото на 2023 г. може да остане предизвикателство за фермерите, когато се справят с високите разходи за вложени ресурси и вероятно по-слабото търсене. При нормални метеорологични условия се очаква ръстът на количествата мляко да бъде малко по-висок (0,6%) и да компенсира по-нататъшното намаляване на млечното стадо (-0,8%). В резултат на това събирането на мляко в ЕС може да спадне умерено, с 0,2%.

Месо

Очаква се производството на говеждо месо в ЕС да намалее с 0,6% през 2022 г., главно поради структурна корекция в сектора на говеждото и млечните продукти, въпреки високите цени на говеждото. Износът на ЕС трябва да намалее с 1 % поради рекордно високите цени на вътрешния пазар и въпреки добрите перспективи за износ към някои съществуващи пазари с висока стойност. Вносът в ЕС от Обединеното кралство и Бразилия се увеличава.

Постоянно високите разходи за фураж, както и африканската чума по свинете (АЧС) продължават да ограничават растежа на производството на свинско месо в ЕС. Докато Китай възобновява нивата на внос от преди АЧС, част от износа на свинско месо от ЕС намира пътя си към Обединеното кралство и други задгранични дестинации, въпреки високите цени на свинското месо.

Растежът на производството на птиче месо в ЕС продължава да бъде ограничен от високите цени на суровините – особено фуражите и енергията – и високопатогенната инфлуенца по птиците. Освен това много високите цени на птичето месо означават относително по-малко конкурентен износ. От друга страна, спирането на митата върху продукти, идващи от Украйна, благоприятства вноса на птиче месо.

Въпреки исторически ниското стадо от овце и кози в ЕС, не се очаква клането да намалее през 2022 г. Съществуват обаче големи разлики между държавите от ЕС. Вносът в ЕС трябва да нарасне през 2022 г. с 10% и с още 4% през следващата година, все още под нивата преди COVID, което води до устойчиво високи вътрешни цени. Търговията трябва да нарасне още през 2023 г.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X