loader image

„Подготвени за цел 55“: Парламентът ще приеме три закона, свързани със земеделието, за постигане на целите в областта на климата до 2030 г.

Очаква се ЕП да приеме нови правила относно земеползването, промените в земеползването и горското стопанство, намаляването на емисиите и преразглеждането на резерва за стабилност на пазара.

След дебата в понеделник, Парламентът ще гласува във вторник споразуменията, постигнати със Съвета на ЕС в края на 2022 г., по три законодателни акта, които са част от пакета “ Подготвени за цел 55 през 2030 г.“. Това представлява планът на ЕС за намаляване на емисиите на парникови газове с поне 55% до 2030 г. в сравнение с нивата от 1990 г. в съответствие с Европейския законодателен акт за климата.

Земеползване, промяна на земеползването и горско стопанство

Преразгледаното законодателство относно поглъщанията на парникови газове от земеползването, промените в земеползването и горското стопанство (ЗПЗГС) увеличава целта на ЕС за поглъщане на въглероден диоксид за тези сектори до 310 милиона тона еквивалент на CO2, което ще доведе до намаляване на емисиите на парникови газове в ЕС през 2030 г. до 57 % в сравнение с нивата от 1990 г.

Автомобилен транспорт, отопление на сгради и селско стопанство

Целта на ЕС за 2030 г. в т.нар. регламент за разпределяне на усилията (РРУ), който определя задължителни годишни намаления на емисиите на парникови газове за държавите членки на ЕС, за автомобилния транспорт, отоплението на сгради и селското стопанство, ще се увеличи от 30 % на 40 % в сравнение с нивата от 2005 г. За първи път всички държави от ЕС ще трябва да намалят емисиите си на парникови газове с между 10 и 50 %. Целите за всяка държава членка се основават на нейния БВП на глава от населението и ефективността на разходите.

Преразглеждане на резерва за стабилност на пазара за СТЕ на ЕС

Като част от споразумението за по-амбициозна система за търговия с емисии (СТЕ), преговарящите от Парламента и държавите членки се споразумяха 24% от всички квоти по СТЕ да бъдат поставени в резерв за стабилност на пазара, за да се преодолеят евентуални бъдещи дисбаланси между предлагането и търсенето на квоти на пазара, дължащи се на външни сътресения, като например тези, причинени от COVID-19.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X