АЗПБ с апел до управляващите за национално решение България да не подкрепя удължаването либерализираната търговията със селскостопански стоки от Украйна

В контекста на текущото обсъждане и предстоящото гласуване в Европейския парламент и в Съвета на ЕС на проекта за Регламент за подновяване на въведените през 2022 г. чрез Регламент (ЕС) 2022/870 мерки за либерализация на търговията със селскостопански стоки от Украйна (считано от 6 юни 2023 г. и до 5 юни 2024 г.), Асоциация на земеделските производители в България (АЗПБ) изпрати Апел до президента Румен Радев, до служебния министър председател Гълъб Донев и до служебния министъра на земеделието Явор Гечев с искане за защита на българските фермери.

АЗПБ апелира за:

Призоваваме за своевременно вземане на национално политическо решение България да не подкрепя удължаването с още една година на мерките за либерализация на търговията със селскостопански стоки от Украйна, чрез което ще защитите бъдещето на селскостопанския сектор на България, толкова важно в настоящите условия на множество кризи и нови завишени задължения за „позеленяване“ на сектора.”

АЗПБ подчертава, че фермерите от България, Румъния, Полша, Унгария, Чехия и Словакия сме най-големите потърпевши през последната година, които понасяме цената на солидарността на ЕС с Украйна от този безмитен внос на украински продукти. Цена, която отпусканите национални и европейски помощи не са в състояние да компенсират- от една страна заради бавните решения на институциите и тяхната несъразмерност спрямо задълбочаващите се проблеми и пазарните ефекти, от друга страна- фермерите сме поставени в непредвидима и несигурна среда на политически решения, застрашаваща не само устойчивостта и конкурентоспособността, но и бъдещето ни оцеляване, което неминуемо ще се отрази на продоволствената сигурност, живота и темпа на развитие на икономиката в селските райони като цяло.


АЗПБ изтъква, че въпреки въведения от ЕК пакет от мерки за подкрепа на земеделските стопани от ЕС за смекчаване последиците от военния конфликт в Украйна, действащите от края на май 2022 г., за по-малко от година либерализираната търговия и коридорите на солидарността за Украйна изправиха българските земеделски стопани пред сериозни проблеми и предизвикателства:

  • затруднена/невъзможна реализация на продукцията;

  • изчерпан складов капацитет за съхранение на зърно вече над година, съпроводен със съответните разходи и загуби- особено изострящ се проблем на прага на прибирането на новата реколта 2023;

  • ценови натиск и слаба активност на вътрешния селскостопански пазар; пазарните цени през последните няколко месеца на всички масово отглеждани зърнени и маслодайни култури не покриват разходите, направени за тяхното производство по време на най-високия ръст в цените на торове, горива, енергия, фуражи, препарати и пр.;

  • дъмпингиране на цените на вътрешния пазар (най-вече при зърнени и маслодайни култури, мляко, яйца, птиче месо) в резултат на влизащите безконтролно количества селскостопански стоки на ниска цена от Украйна, при това със спорно качество, тъй като остават освободени от контрол на качеството и ЕС- стандарти;

  • силно влошена конкурентоспособност на българските стопанства поради: липса на ликвидност, растяща задлъжнялост, неспособност на българската продукция да се конкурира с влизаща от Украйна евтина такава, поради факта, че българските селскостопански стоки/продукти се произвеждат при спазване на най-високите в света европейски изисквания по отношение на околна среда, здраве, безопасност, биоразнообразие и пр.

Отчитайки от една страна невъзможността да бъде прогнозирана продължителността на военния конфликт в Украйна, неговото задълбочаване или разрешаване, както и неизвестността от това на каква цена, за колко време и при какви условия след неговия край ще се завърнем към състоянието преди 24.02.2022 г., а от друга- категоричната позиция на ЕК да продължи да подкрепя Украйна, включително помагайки на нейните земеделски стопани при засаждането и отглеждането на зърнени култури и маслодайни семена, улеснявайки техния износ (чрез коридорите за солидарност и инициативата за черноморско зърно, както и чрез временно премахване на всички мита и квоти върху техния износ), и от трета страна- видимата липса на споделена солидарност от ЕС за българските фермери.

От АЗПБ призоваваме българските държавници да настояват и изискат от ЕК освен да наблюдава въздействието на военния конфликт върху земеделските стопани от ЕС, да се ангажира своевременно с обективна оценка на въздействието на въведените през 2022 г. чрез Регламент (ЕС) 2022/870 мерки за либерализация на търговията със селскостопански стоки от Украйна, да оцени мащаба на реалните ефекти и в контекста на бъдещата устойчивост, конкурентоспособност и потенциал за “зелена“ трансформация на сектора, като въз основа тази обективна оценка да разработи сценарии и план за действие при различни сценарии за продължителност на военния конфликт, на които да се базират всички нови политически решения на европейските институции, включително по отношение на солидарната подкрепа.

АЗПБ споделя своите високи очаквания към управляващите за разбиране на сериозността на проблема, който категорично е въпрос от национално значение, защото засяга продоволствената сигурност на страната, храната на българина в условия на непрогнозируемост на всички краткосрочни и дългосрочни пагубни ефекти. АЗПБ заявява, че държавническите решения сега ще предопределят бъдещо на сектора, а настоящата криза трябва отново да напомня на всички в Европа, че солидарността всъщност е проявата на здравия разум. Споделената солидарна защита към засегнатите страни на ЕС би предотвратила подкопаването на сигурността в устоите на Европейското семейство и нарастването на скептицизма сред нашата общност.

Апелът на Асоциацията завършва с призива „Вярваме във Вашата съпричастност и категорични решения в този момент! Нека гласът на България за достойно бъдеще на българските фермери бъде силен и чут от всички в Европа!“. 

От АЗПБ поясняваме, че предприемаме действия за адресиране на апел за подкрепа и до българските членове на Европейския парламент от различните политически семейства, чрез който да ги прикани да защитят българските фермери като не подкрепят удължаването временните мерки за либерализация на търговията със селскостопански стоки от Украйна.

В качеството си на председател на Консултативния съвет по „Зърно“ към МЗМ, председателят на АЗПБ г-н Венцислав Върбанов инициира свикването на извънредно заседание, което ще се състои на 10 април 2023 г. На предстоящото заседание ще бъдат обсъдени и координирани общи действия от страна на земеделската общност и държавната администрация по темата за недопускане удължаването на временните мерки на либерализираната търговия.

АЗПБ приканва всички свои членове, които са съпричастни с проблема, да се присъединят към вече организираните ефективни протести на 30.03.2023 г. (четвъртък) и 31.03.2023 г. (петък) от 10:00 ч. на граничните пунктове при Видин, Русе, Силистра и Кардам.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X