Заместник-министър Събев: Бизнесът и администрацията трябва да работим за това учащите в земеделския сектор да остават в него

Бизнесът и администрацията трябва да работим за това учащите в земеделския сектор да остават в него. Това заяви заместник-министърът на земеделието Георги Събев по време на дискусия на тема: „Професионална квалификация и образование на работници и специалисти в аграрния сектор“. Това е втора тематична среща, която се организира от Министерството на земеделието, и в нея участваха заместник-министърът на образованието и науката д-р Мария Гайдарова, представители на синдикални и работодателски организации, неправителствения сектор, бранша и образователни институции.

Аграрният заместник-министър посочи още, че 6,3% от заетите у нас работят в сектор „Селско, горско и рибно стопанство“ през 2021 г., а 8% oт всички ученици в професионалното образование са в направления от аграрния сектор. И уточни, че това показва, че има образователни програми, които подготвят кадри, но те не оставят в отрасъла. По информация на Министерството на образованието общо учениците в професионалното обучение са над 150 хил., от които повече от 12 хил. са в агронаправления, като 593 от тях са в дуална форма. 1303 ученици се подготвят в защитените специалности „Растениевъдство и животновъдство“ и „Горско стопанство“.

Вярвам, че дуалното образование има много предимства, паралелно с образованието се практикува и професията, което често се и заплаща“, посочи заместник-министърът. По думите му, Министерството на земеделието ще работи в посока за привличане на повече ученици в тази обучителна форма, защото ползите от нея са както за бизнеса, така и за подрастващите. Той коментира, че хората които имат професионална квалификация са икономически по-активни, имат по-висока заетост, по-рядко изпадат в състояние на безработица и са заети в по-високоплатени сектори на икономиката.

Георги Събев заяви още, че добра практика е деца да посещават специализираните земеделски изложения. И апелира към директорите на професионалните гимназии да дават възможности на учениците да посещават подобни форуми.

Участниците в срещата коментираха държавните професионални и образователни стандарти. Според тях те трябва да бъдат актуализирани, като при подготовката на измененията да бъде включен и бизнесът. Тема на разговорите бяха и учебниците, които липсват за специализираните предмети. В дискусията бе посочено, че има нужда от популяризиране на възможностите за обучение в професионалните гимназии и университети. По този начин ще се повиши информираността и родителите, и децата ще бъдат насърчавани по-често да избират тези образователни институции.

Представителите на професионалните гимназии информираха, че един от основните им проблеми е достъпът и осигуряването на нова техника и механизация. В разговорите бяха засегнати още въпросите за дигитализацията в сектора, както и използването на новите технологии, нуждата от промяна на нормативната уредба и нуждата от задълбочаване на връзката между бизнеса и образованието.

За повече земеделски новини може да ни последвате във Фейсбук!

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X