Подходящи райони за отглеждане на ягодоплодни култури

  • Ягода

Подходящи природно-климатични условия за развитие на ягодовото производство на открито има в цялата страна. Въз основа на тях могат да се обособят 9 района, които в основни линии съвпадат с административно-стопанското деление на страната на области, независимо, че в някои от тях се очертават и твърде специфични микрорайони, които обикновено съвпадат с територията на отделните общини.

Подходящи природни и икономически условия за развитие на ранно производство на ягоди в пластмасови слънчеви оранжерии има само в най-южните микрорайони на Софийска и Бургаска област. В останалите райони това производство не е икономически ефективно, главно поради късното зреене на плодовете (едновременно с това от откритото в южните райони), които се реализират на по-ниски цени.

  • Малина

Най-подходящи почвено-климатични условия за отглеждане на малината у нас има в следните основни района: Старопланински – най-голям, обхващащ северната припланинска и планинска част на Стара планина; Западен – северното подножие на Рила, Самоковското, Долнобанското и Ихтиманското полета; Североизточен – хълмистата част на Лудогорието и отчасти Шуменско и Търговишко; Родопски – обхваща Смолянско-Девинския и Баташкия подрайон.

  • Къпина

Благоприятни климатични условия за успешно развитие на къпината има в много райони на страната. Над 70-75% от площите трябва да бъдат поливни, тъй като в по-високите планински и полупланински места, където има повече валежи, за тази култура не достига топлина. Най-подходящи райони са: Пловдивски, Ловешки, Старозагорски, Бургаски, Хасковски, ВеликоТърновски и Софийски.

Ограничаващ фактор за отглеждане на безбодилестите сортове е недостатъчната им зимоустойчивост (издържат до минус 18-19°С), а също и необходимостта от опорна конструкция. При надморска височина над 600 м значителна част от плодове ( 15-20%) не доузряват.

  • Касис и червено френско грозде

В нашата страна на много места в различни райони и микрорайони съществуват благоприятни климатични и почвени условия за отглеждане на френски грозда. Най-подходящи условия за отглеждане има в полупланинските и планински райони със северно, североизточно или северозападно изложение, където валежите са над 700-750 мм. По отношение на чувствителност към почвено и въздушно засушаване, тези две култури са по-взискателни и рискови от малината. Ето защо за тях не би било правилно да се говори за пригодност на големи райони, а по-скоро за части от някои райони и за по-малки микрорайони.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X