Георги Жилев, МОО-Велинград: Стараем се да сме максимално полезни на всеки стопанин

Мобилни офиси към Националната служба за съвети в земеделието консултират производители в техните населени места и ферми вече половин година

Вече от около половин година в България работят нови звена към Националната служба за съвети в земеделието. Мобилните общински офиси (МОО) имат за задача да достигнат до всеки селскостопански производител на място, в неговото населено място или дори в неговото стопанство, за да му предоставят напълно безплатно насоките и консултациите, от които се нуждае. Те са особено полезни в труднодостъпните планински райони с нередовен или липсващ транспорт. Такъв е и Родопският район на Пазарджишка област. Затова и там Мобилният общински офис работи на пълни обороти от самото си разкриване, което беше на 10 октомври 2022 година.

По график двамата служители на МОО-Велинград всеки месец провеждат общо по 12 посещения. Освен за немалката територия на община Велинград, а също така и за общините Ракитово и Сърница, които се намират на над 50 км разстояние.

За работата на мобилния екип от „Гласът на земеделеца“ разговаряме с Георги Жилев – старши експерт в МОО-Велинград.

– Г-н Жилев, моля, разкажете повече за дейността на МОО-Велинград, за да знаят повече хора от района, за който отговаряте, на какво могат да разчитат.

– Имаме задължителни графици за посещения по населени места, като двамата с колегата ми всеки месец трябва да проведем по три пътувания и всяко от тях да обхваща поне по две селища, или общо дванайсет. Целта ни е да достигнем до колкото можем повече хора и да сме им полезни. Затова, всяко от предстоящите посещения се обявява както в интернет страницата ни, така и по други начини, най-често – чрез кметовете. За нас няма значение дали ще се събере голяма група – колкото и да са хората, провеждаме срещата, стремим се да отговорим на всичките им въпроси, да им дадем точните съвети според техния конкретен случай.

– Провеждате ли и практически занятия, демонстрации на терен?

– Да, това е част от дейността ни. Винаги, когато производител е пожелал, сме посещавали на място стопанството му. Тук искам да отбележа, че е много важно преди посещението хората да са задали повечето въпроси и теми, от които се интересуват, защото така ще сме по-подготвени и ще им бъдем по-полезни. Знаете, когато отговорите опират до нормативни или други обемни документи, се изисква време, за да намерим необходимата информация. А може и предварително да принтираме на хартия важните данни за улеснение на стопаните. Разбира се, навсякъде ходим с лаптопи и с мобилен интернет, така че ако възникне нещо допълнително, можем да потърсим още информация и на място.

Освен това хората могат да ни намерят и в самия МОО-Велинград – всеки, който дойде, ще бъде приет и ще му се предостави консултация. В този случай също е желателно предварително да бъдат зададени въпросите и темите, за да сме максимално подготвени и да дадем колкото се може повече и по-полезни информация и съвети. Вече споменах, че работим с огромен обем информация и ни е необходимо време, за да намерим в нея това, което конкретният човек търси. Понякога даден стопанин може да се занимава с един вид производство, но да се интересува дали може да кандидатства по друга интервенция. Нашата работа е да проверим дали е допустим, дали районът е подходящ, тъй като е планински. А и никой не е специалист по всичко – понякога се налага да се допитаме до агрономи, ветеринари или икономисти, ако трябва да отговорим на строго професионални и специфични въпроси.

В Общинската служба по земеделие също предоставят информация. Когато стопанин си занесе анкетната карта, компютрите веднага показват по кои програми и мерки може да кандидатства. Има разбира се и специфични изисквания и ако те не са изпълнени, производителите може да бъдат санкционирани. Нашата работа е това – да им дадем максимален обем информация, включително за специфичните изисквания, за да избегнат евентуални грешки.

– Да разкажем повече и за другите мобилни общински офиси в страната.

– Разкриването на 28 MOO територията на цялата страна, един от които е МОО Велинград, се финансира по проект в изпълнение на Административен договор № РД 50–98/22.11.2021г. „Разширяване на териториалния обхват на Националната служба за съвети в земеделието чрез създаването на мобилни общински центрове (офиси) за консултантски услуги“ по подмярка 2.2 „Създаване на консултантски услуги“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Целта на проекта е да се улесни максимално достъпът до информация и съветнически услуги, свързани с устойчивото управление и ефективността на земеделските стопанства на земеделски стопанства от по-отдалечените от областните центрове райони.

Националната служба за съвети в земеделието разполага със специалисти в различни направления на аграрните науки, както и с аналитична лаборатория за изследване на почвени проби и сме на разположение на земеделските стопани със специализирани консултации в областта на растениевъдството, животновъдството, аграрната икономика, Програмата за развитие на селските райони и Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони на Република България за периода 2023-2027 г. Оказваме съдействие при регистрацията на земеделските стопани в Системата за електронно управление (СЕУ). Предлагаме също така консултации, свързани с подаване на заявления за Директните плащания, които могат да се подават до 05.06.2023 г. Съдействаме за извършване на агрохимични анализи и предоставяне на препоръки за торене, съобразно нуждите на културата. Провеждаме онлайн семинари, водени от лектори с богат теоретичен и практически опит, информационни събития, изнесени приемни в малките населени места, посещения на място в стопанството.

– С какво е характерен и особен районът, за който МОО-Велинград отговаря? Какви трудности срещате в работата си?

В нашия обхват конкретно влизат общините Велинград, Ракитово и Сърница – това е планински район със своите специфики и ние можем да консултираме земеделските стопани съобразно нуждите им, както в офиса, така и на изнесени приемни в населените места, в които живеят или работят, а също така и чрез посещение на място в самото стопанство.

Характеристиките на нашият регион се изразяват в застаряващо население със силен миграционен поток към по-големите населени места, раздробено и дребномащабно растениевъдство, животновъдство и смесени стопанства от полупазарен тип. Това поставя земеделските стопани от региона в изключително трудна икономическа ситуация и те имат нужда от надежден и сигурен партньор в лицето на Национална служба за съвети в земеделието.

В тези условия воденето на разяснителна кампания и насърчаването на хората да търсят нашето съдействие и услуги е предизвикателство. От срещите ни със земеделските стопани на проведените изнесени приемни и посещения в офиса и стопанствата им можем да споделим нашите впечатления с уговорката, че те са чисто субективни. Има го недоверието на производителите към институциите, дължащо се на изключително често променящата се нормативна среда. Сложната нормативна и административна тежест създава у тях усещане за несигурност и липса на умения за да ги прилагат. Усеща се силно недоволство от ниските изкупни цени на растителна и животинска продукция, регламентирането на нейния произход и качество го приемат като утежняващи производството условия. Много от стопаните срещат трудности при набавяне на документи за участие в схемите по Директните плащания, задължителното условие за регистрация в СЕУ също е проблем за много от тях. Картофопроизводителите, които са преобладаващи в сектор „Растениевъдство“ в района, се чувстват ощетени от липсата на субсидиране обвързано с тяхното производство. Животновъдите се оплакват от малкото площи за пасища и едногодишните договори за отдаване под наем. Опазването на селскостопанското имущество и правата за ползването на земеделски площи, което е предмет на местното законодателство, също е проблем.

В заключение, чрез Вашата медия приканваме стопаните по често да търсят нас, служителите от НССЗ във 27-те териториални областни офиса и 28-те мобилни общински офиса на територията на цялата страна, за да бъдат детайлно информирани относно възможностите, които им предлага новия Стратегически план за възстановяване и развитие на селските райони. Така с наша помощ ще могат максимално да се възползват от европейското финансиране и от друга страна да се справят със сложната нормативна уредба. Ние можем да предоставим различни технологични решения и консултантски съвети свързани със законодателството в сектор „Земеделие“ и така да спестим време, и усилия на земеделския стопанин в сложните нормативни лабиринти. Той трябва да знае, че ние ще го подкрепяме и съдействаме през целият процес на развитие.

В перспектива виждам ролята на Националната служба за съвети в земеделието, като надежден партньор и съветник на българските земеделски производители.

Стоимена Александрова

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X